Как се пише: одобрявам, одобря или удобрявам, удобря?

Правилно е да се пише одобрявам, одобря. Крал Вилхелм III не одобрява новата конституция, приета в края на управлението на баща му. На извънредно заседание днес правителството одобри законопроекта за държавния бюджет.

Как се пише: обичам, обикна или убичам, убикна?

Правилно е да се пише обичам, обикна. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме òбич, следователно се пише обичам, обикна. Читателите обичат разнообразно съдържание, особено когато следят блог. Обикнах Ню Йорк, обикнах Лонг Айланд; изпитвах обич и към моята приятелка, […]

Как се пише: улук или олук?

Правилно е да се пише улук, мн.ч. улуци. Думата е заета от турски – oluk. Правописът на думата в български се различава от изписването на турски. Когато монтирате улук, трябва да предвидите скобите за улука по такъв начин, че да гарантирате минимален наклон 0,3%. Добрите улуци отвеждат водата далече от стените и основите и не […]

Как се пише: туберкулоза или туберколоза?

Правилно е да се пише туберкулоза. Думата има латински произход – tuberculosis. Туберкулозата засяга предимно белите дробове, но може да увреди и други органи в човешкото тяло. Близо 550 души се включиха в скрининга за риска от туберкулоза в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Как се пише: турбина или торбина?

Правилно е да се пише турбина, мн.ч. турбини. Думата е заета от италиански – turbina. Парата се насочва към турбината, която задвижва генератора за производство на електрическа енергия. Най-мощната водноелектрическа централа в света е построена на река Парана в Южна Америка и има 18 турбини.

Как се пише: структура или структора?

Правилно е да се пише структура, мн.ч. структури. Думата има латински произход – structura. При такава структура на икономиката и на работната ръка всяко производство ще бъде неефективно. Структури от данни се използват за ефективно съхраняване на данни в компютри.

Как се пише: словообразувателен или словообразователен?

Правилно е да се пише словообразувателен, също и словообразувателна, словообразувателно, словообразувателни. Мария Чоролеева справедливо отбелязва, че този словообразувателен модел не е особено разпространен в българския език. Словообразувателни морфеми са коренът, представката и наставката.

Как се пише: ситуация, ситуациа или ситоация?

Правилно е да се пише ситуация, мн.ч. ситуации. Думата е заета от френски (situation) чрез руски (ситуация). В края на думи от чужд произход се пише -ия. Изпаднал в тази заплетена ситуация, се сетих за поговорката за Мохамед и планината. В кризисни ситуации решенията трябва да се вземат бързо.

Как се пише: силоз или силуз?

Правилно е да се пише силоз, мн.ч. силози. Думата е заета от испански – silos. Силозът е оборудван със система за разбъркване на съдържанието, за да се предотврати образуването на „мъртви“ зони (неизползваеми обеми). Модерните силози гарантират качеството на зърното.

Как се пише: сигурен или сигорен?

Правилно е да се пише сигурен, също и сигурна, сигурно, сигурни. Художникът се е изобразявал с много лица – като шут, владетел и сатир, триумфиращ и разочарован, сигурен в себе си и изпълнен със съмнения. Достъпът до сигурни и устойчиви източници на енергия ще придобива все по-голямо значение в бъдеще.