Как се пише: оправдание или управдание?

Правилно е да се пише оправдание, мн.ч. оправдания. Ако знаеш предварително, че нещо или част от нещо е зло, и въпреки това го избереш, няма оправдание. Стига оправдания – захващай се веднага за работа!

Как се пише: отрепка или утрепка?

Правилно е да се пише отрепка, мн.ч. отрепки. Не познавам жената, но дори и да беше пияница и отрепка, пак не заслужава подобна съдба. Трябва сами да се убедят, че са се превърнали в отрепки и се налага нещо да се промени.

Как се пише: увъртане или овъртане?

Правилно е да се пише увъртане, мн.ч. увъртания. Лъжите и увъртането са жизненоважна част от стратегията за оцеляване на режима. Конкретно и без никакви увъртания трябва да зададеш въпроса си ето тук.

Как се пише: бостан или бустан?

Правилно е да се пише бостан, мн.ч. бостани. Думата е заета от турски чрез персийски – bostan. Аз съм градско момче, но едно лято бях пазач на бостан. В по-далечните бостани се търкаляха недокоснати любеници, набраздени като шарени котки под слънцето.

Как се пише: учудване или очудване?

Правилно е да се пише учудване. Учудването на Теодор трая само миг и беше заместено от обичайното ледено изражение на лицето му. Двамата дворцови стражи се смръзнаха от учудване.

Как се пише: радиус или радиос?

Правилно е да се пише радиус, мн.ч. радиуси. Думата е заета от руски (радиус), но има латински произход (radius). Радиусът представлява разстоянието от центъра на окръжността до произволна точка от нея. Две окръжности с различни радиуси се допират външно.