Как се пише: учудване или очудване?

Правилно е да се пише учудване. Учудването на Теодор трая само миг и беше заместено от обичайното ледено изражение на лицето му. Двамата дворцови стражи се смръзнаха от учудване.

Как се пише: радиус или радиос?

Правилно е да се пише радиус, мн.ч. радиуси. Думата е заета от руски (радиус), но има латински произход (radius). Радиусът представлява разстоянието от центъра на окръжността до произволна точка от нея. Две окръжности с различни радиуси се допират външно.

Как се пише: пунктуация или пунктоация?

Правилно е да се пише пунктуация. Думата е заета от руски – пунктуация. Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното поставяне. Пунктуацията ти куца доста – това не са технически грешки, а чисто и просто неграмотно писане.

Как се пише: пружина или прожина?

Правилно е да се пише пружина, мн.ч. пружини. Гримо скочи веднага на крака като пружина. Пружините се изработват основно от закалена или неръждаема стомана, но понякога и от бронз или ванадий.

Как се пише: положение или полужение?

Правилно е да се пише положение, мн.ч. положения. Правописът на думата може да се провери със сродната (с еднакъв корен) полòжа, в която проблемната гласна е под ударение. Географското положение на Австралия е причина за приоритетното развитие на морския и на въздушния транспорт. Остави сарказма, гледай повторението на мача и преброй колко чисти положения изпусна […]

Как се пише: оръжие или уръжие?

Правилно е да се пише оръжие, мн.ч. оръжия. Около 900 афгански бойци ще сложат оръжие след преговори с НАТО. Хладни оръжия са всички ножове, саби, мечове, брадви и мачете, за разлика от огнестрелните – пистолети, автомати и картечници.

Как се пише: оръдие или уръдие?

Правилно е да се пише оръдие, мн.ч. оръдия. Оръдието изстреля три насочени снаряда към главната порта. Те не са нищо повече от обикновена маша,‎ оръдие в ръцете на същинския източник на злото. Около стадиона ще има и конна полиция, а също и две водни оръдия за противодействие на масови безредици.

Как се пише: опора или упора?

Правилно е да се пише опора, мн.ч. опори. Когато вертикалното положение е с опора на краката, физическото упражнение се нарича стоеж. Турски товарен кораб се блъсна в опорите на строящия се мост над Керченския пролив.

Как се пише: употреба или опотреба?

Правилно е да се пише употреба. Компанията приема в своята база бракувани и излезли от употреба МПС. Купих си датчик втора употреба, но само хвърлих пари на вятъра. Пелените за еднократна употреба са едно от улесненията при отглеждането на деца.