Как се пише: учудвам (се), учудя (се) или очудвам (се), очудя (се)?

Правилно е да се пише учудвам (се), учудя (се). Древните са казали: човек остарява, когато престава да се учудва! Само едно нещо може да учуди българина – положението му да се подобри в резултат на провежданата политика.

Как се пише: усъвършенствам, усъваршенствам или осъвършенствам?

Правилно е да се пише усъвършенствам. Ще се опитам да усъвършенствам дизайна, функционалността и най-вече съдържанието на сайта. Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи.

Как се пише: установя или остановя?

Правилно е да се пише установя, също и установявам. Установихме, че камерата работи безотказно в сняг и дъжд. Поставяме различни тежести на везната и след това установяваме равновесието ѝ чрез промяна на тока.

Как се пише: успявам, успея или оспявам, оспея?

Правилно е да се пише успявам, успея. Досега астрономите успяваха да видят само част от символа, който се намира на 600 светлинни години. През изминалия ден еврото успя да възвърне част от стойността си.

Как се пише: осигурявам, осигорявам или усигорявам?

Правилно е да се пише осигурявам, също и осигуря. В доброволните пенсионни фондове вече се осигуряват над 600 000 души. Правителството осигури необходимите средства за българските държавни училища зад граница.

Как се пише: упътване или опътване?

Правилно е да се пише упътване, мн.ч. упътвания. На входа на замъка ни дадоха упътване за разположението на помещенията. Помагалото по математика съдържа задачи и тестове с отговори, упътвания и решения.