Как се пише: установя или остановя?

Правилно е да се пише установя, също и установявам. Установихме, че камерата работи безотказно в сняг и дъжд. Поставяме различни тежести на везната и след това установяваме равновесието ѝ чрез промяна на тока.

Как се пише: успявам, успея или оспявам, оспея?

Правилно е да се пише успявам, успея. Досега астрономите успяваха да видят само част от символа, който се намира на 600 светлинни години. През изминалия ден еврото успя да възвърне част от стойността си.

Как се пише: осигурявам, осигорявам или усигорявам?

Правилно е да се пише осигурявам, също и осигуря. В доброволните пенсионни фондове вече се осигуряват над 600 000 души. Правителството осигури необходимите средства за българските държавни училища зад граница.

Как се пише: упътване или опътване?

Правилно е да се пише упътване, мн.ч. упътвания. На входа на замъка ни дадоха упътване за разположението на помещенията. Помагалото по математика съдържа задачи и тестове с отговори, упътвания и решения.

Как се пише: управлявам или оправлявам?

Правилно е да се пише управлявам. В периода 1994 – 1998 г. Унгария се управлява от коалиция с участието на социалисти и либерали. Успелият човек вярва, че той управлява съдбата си.

Как се пише: управление или оправление?

Правилно е да се пише управление, мн.ч. управления. Теорията на управлението на риска търси отговори точно на тези наши въпроси – как да измерим, да оценим риска и как да го управляваме. Вероятно обединената опозиция в страната ще спечели изборите, защото недоволството от сегашното управление е огромно. Тук ще намерите над 1000 вида дистанционни управления […]

Как се пише: уплътнение, уплатнение или оплътнение?

Правилно е да се пише уплътнение, мн.ч. уплътнения. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме плътен, плът, следователно се пише уплътнение. Коренът на думата е -плът-, а не -плат-. Първият признак, че уплътнението е повредено, е кондензът, който се образува […]

Как се пише: уплаша (се), уплашвам (се) или оплаша (се), оплашвам (се)?

Правилно е да се пише уплаша (се), уплашвам (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме ỳплах, следователно се пише уплаша, уплашвам. Старецът се взря в тъмнината, ослуша се, но нищо не различи и това го уплаши. Бедната девойка се […]