Как се пише: мекушав или мекошав?

Правилно е да се пише мекушав, също и мекушава, мекушаво, мекушави. Балбин се отличавал с начетеност, но имал мекушав характер и не успял да се справи с безредиците в града. Дали сме по-мекушави, или по-строги с децата си в сравнение с нашите родители?

Как се пише: лотос или лотус?

Правилно е да се пише лотос, мн.ч. лотоси. Думата има гръцки произход – λωτός. Лотосът е символ на абсолютната чистота – расте в блатиста и застояла вода, но е невероятно красив. През лятото водите на езерото Тин Там са покрити с красиви лотоси.

Как се пише: лимонтузу или лимонтозу?

Правилно е да се пише лимонтузу. Думата е заета от турски – limontuzu (limon ’лимон’ + tuz ’сол’). След като сварите яйцата, поставете в същия съд винена киселина или лимонтузу и ги оставете така минимум 5 часа. В България винената киселина за кулинарни цели се продава под подвеждащото търговско наименование лимонтузу.

Как се пише: кофраж или куфраж?

Правилно е да се пише кофраж. Думата има френски произход – coffrage. Кофражът, който оформя работните фуги, трябва да отговаря на няколко основни изисквания. Полагането на бетона започва след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред.

Как се пише: куплунг или куплонг?

Правилно е да се пише куплунг, мн.ч. куплунги. Думата е заета от немски – Kuplung. Червената капачка се вади с малка кукичка, с която се закачат двата продълговати отвора вътре в куплунга. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите.

Как се пише: купувач, куповач или копувач?

Правилно е да се пише купувач, мн.ч. купувачи. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, купувам, в които проблемните гласни са под ударение. При условие че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, се сключва предварителен договор за покупко-продажба. Възможността за преустройство на жилището е един от водещите […]

Как се пише: купувам или копувам?

Правилно е да се пише купувам. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, в които проблемната гласна е под ударение. Когато купувате апартамент, непременно питайте брокера за общите части. Обичам да пазарувам онлайн, купувала съм цифрова техника, статуетки и подаръци.

Как се пише: заслужавам или засложавам?

Правилно е да се пише заслужавам. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме слỳжа, заслỳжа, следователно се пише заслужавам. Заслужава ли си да си купя билет първа класа? Играхме по-добре и мисля, че заслужавахме победата.

Как се пише: ерудиран или еродиран?

Правилно е да се пише ерудиран, също и ерудирана, ерудирано, ерудирани. Познавам го като интелигентен, възпитан и ерудиран човек. Гостите в телевизионното студио би трябвало да са ерудирани, но и да говорят на достъпен език.

Как се пише: боклук или буклук?

Правилно е да се пише боклук, мн.ч. боклуци. Думата е заета от турски – bokluk. В началото на месеца се проведе помпозна акция по почистване на боклука. Купчини с боклуци са изхвърлени в коритото на Перловска река срещу стадион „Васил Левски“.