Как се пише: убеждение или обеждение?

Правилно е да се пише убеждение, мн.ч. убеждения. Иван Гешов се ръководи от дълбокото си убеждение, че „най-добрата гаранция за доброто управление е един просветен народ“. Британските тайни служби са подслушвали известни журналисти и писатели с леви убеждения през 50-те години на миналия век.

Как се пише: неоспорим или неуспорим?

Правилно е да се пише неоспорим, също и неоспорима, неоспоримо, неоспорими. Неоспоримо доказателство за качеството на предлаганите продукти са хилядите клиенти на фирмата. Често си правим изводи за мъжете на основата на „неоспорими истини“, но понякога дълбоко грешим.

Как се пише: мекушав или мекошав?

Правилно е да се пише мекушав, също и мекушава, мекушаво, мекушави. Балбин се отличавал с начетеност, но имал мекушав характер и не успял да се справи с безредиците в града. Дали сме по-мекушави, или по-строги с децата си в сравнение с нашите родители?

Как се пише: лотос или лотус?

Правилно е да се пише лотос, мн.ч. лотоси. Думата има гръцки произход – λωτός. Лотосът е символ на абсолютната чистота – расте в блатиста и застояла вода, но е невероятно красив. През лятото водите на езерото Тин Там са покрити с красиви лотоси.

Как се пише: лимонтузу или лимонтозу?

Правилно е да се пише лимонтузу. Думата е заета от турски – limontuzu (limon ’лимон’ + tuz ’сол’). След като сварите яйцата, поставете в същия съд винена киселина или лимонтузу и ги оставете така минимум 5 часа. В България винената киселина за кулинарни цели се продава под подвеждащото търговско наименование лимонтузу.

Как се пише: кофраж или куфраж?

Правилно е да се пише кофраж. Думата има френски произход – coffrage. Кофражът, който оформя работните фуги, трябва да отговаря на няколко основни изисквания. Полагането на бетона започва след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред.

Как се пише: куплунг или куплонг?

Правилно е да се пише куплунг, мн.ч. куплунги. Думата е заета от немски – Kuplung. Червената капачка се вади с малка кукичка, с която се закачат двата продълговати отвора вътре в куплунга. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите.

Как се пише: купувач, куповач или копувач?

Правилно е да се пише купувач, мн.ч. купувачи. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, купувам, в които проблемните гласни са под ударение. При условие че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, се сключва предварителен договор за покупко-продажба. Възможността за преустройство на жилището е един от водещите […]

Как се пише: купувам или копувам?

Правилно е да се пише купувам. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, в които проблемната гласна е под ударение. Когато купувате апартамент, непременно питайте брокера за общите части. Обичам да пазарувам онлайн, купувала съм цифрова техника, статуетки и подаръци.