Как се пише: рано или ранно?

Когато представлява наречие със значение ’в ранна утрин’, ’в началото на някакъв период от време’, ’преди определеното или обичайното време’,…