Как се пише: средноаритметичен, средно-аритметичен или средно аритметичен?

Правилно е да се пише слято – средноаритметичен, също и средноаритметична, средноаритметично, средноаритметични.   БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение № 1. Задължително за малките предприятия, кандидатстващи по процедурата, е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за […]

Как се пише: поетапен, поетапна, поетапно, поетапни или по етапен, по етапна, по етапно, по етапни?

Правилно е да се пише слято – поетапен, поетапна, поетапно, поетапни, тъй като по- е представка в думата. От 1 март обаче започва поетапна замяна на познатите ни етикети за енергийна ефективност на домакинските уреди. В Италия промяната от ляво към дясно движение е осъществена поетапно. Продължават поетапните ремонти на уличната мрежа в Ямбол.

Как се пише: усамотявам се, усамотя се или осамотявам се, осамотя се?

Правилно е да се пише усамотявам се, усамотя се. Когато ѝ хрумнеше някаква идея, малката художничка се усамотяваше и рисуваше ли, рисуваше. Къщата е пренаселена и човек не може да намери спокойно кътче, за да се усамоти.

Как се пише: на голо или наголо?

Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – на голо. Ако блузата се облече на голо, малко драска кожата. Елекът може да се носи на голо или в съчетание с риза.

Как се пише: да не би, данеби, да неби или дане би?

Правилно е да се пише като три отделни думи – да не би. Да не би да казах нещо неуместно? Страхувахме се да не би да не ни пуснат в залата с тези обикновени дрехи. Сложиха му превръзка на очите, да не би да запомни как се стига до скривалището.

Как се пише: разпечатал или разпечатил?

Правилно е да се пише разпечатал, също и разпечатала, разпечатало, разпечатали. Глаголът разпечатам е от III спрежение и при образуване на минало свършено и несвършено деятелно причастие последната гласна а се запазва. Бях си разпечатала и попълнила декларацията още вкъщи. Проверяващите митничари и гранични полицаи разпечатали камиона, след като проверката с газанализатор отчела високи стойности […]

Как се пише: съзаконодател или съ-законодател?

Правилно е да се пише слято – съзаконодател, мн.ч. съзаконодатели, тъй като съ- е представка в думата. Европейският парламент е съзаконодателят, който пряко може да изрази интересите на гражданите. Повечето закони на Европейския съюз се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели. Забележка: В източника липсва конкретното съществително […]

Как се пише: летец изпитател или летец-изпитател?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – летец изпитател, мн.ч. летци изпитатели, защото първото може да се членува: летецът изпитател. Като летец изпитател Петко Попганчев дава лоша оценка на първия български многомоторен самолет ДАР-4, поради което работата по този проект е прекратена. Джон Глен участва в Корейската война, а след това постъпва […]

Как се пише: индиферентен, индеферентен или индифирентен?

Правилно е да се пише индиферентен, също и индиферентна, индиферентно, индиферентни. Думата е заета чрез руски или немски от латински – indifferens, -entis. Джакомо Пучини не се интересува от политическите проблеми и съвременниците му го описват като наивен и индиферентен по отношение на политиката въобще. Въпреки силната негативна реакция на международната общност срещу инвазията на […]