Как се пише: безпрепятствен или безпрепядствен?

Правилно е да се пише безпрепятствен, също и безпрепятствена, безпрепятствено, безпрепятствени. Достъпът до всички плажни ивици е безпрепятствен за гражданите, а необходимите 50% свободна зона са осигурени. Камиони със стоки от Сърбия вече преминават безпрепятствено през границата с Косово.

Как се пише: рулетка или ролетка?

Въз основа на речниците на българския език не може да се каже категорично как се пишат тези думи и какво значение се влага в тях. С оглед на преобладаващата езикова практика и закрепването на значенията в последните години ви съветваме да се съобразявате със следното: Думата рулетка, мн.ч. рулетки, означава ’устройство за хазартна игра, което […]

Как се пише: бизнес партньор, бизнес-партньор или бизнеспартньор?

Правилно е да се пише разделно – бизнес партньор, мн.ч. бизнес партньори, или слято – бизнеспартньор, мн.ч. бизнеспартньори. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Ако бизнес партньорът/бизнеспартньорът ви е чужденец, е необходимо да се запознаете […]

Как се пише: удушавам, удуша; удошавам, удоша или одушавам, одуша?

Правилно е да се пише удушавам, удуша. В римските затвори продължаваха да удушават враговете на Тиберий. Оказа се, че не е толкова лесно да изкрещи, след като за малко не я удушиха. Толкова е проклет, че понякога ми иде да го удуша с голи ръце.

Как се пише: неусетно или неосетно?

Правилно е да се пише неусетно, също и неусетен, неусетна, неусетни. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме ỳсет, следователно се пише неусетно. Остаряваме бавно, неусетно почти, по-невидимо – аз, много видимо – ти. („Остаряваме бавно“, Недялко Йорданов) И всяко […]

Как се пише: освобождавам, освободя или усвобождавам, усвободя?

Правилно е да се пише освобождавам, освободя. В случая заместникът се освобождава, без работодателят да му дължи предизвестие. Хазайката е предупредила наемателите, че трябва да освободят апартамента след три месеца. Който ви освободи, той ще ви пороби.

Как се пише: с или със пред дума, която започва с ш?

Пред дума, която започва със звука ш, се пише предлогът с. В спора с шефа аз бях по-прям, отколкото ти. За малките домакинства са подходящи съдомиялните с ширина 45 см. По десетобалната система оценявам този филм с шестица. Вижте Кога се пише с и кога със?

Как се пише ренесанс – с малка или с главна буква?

Когато е употребено самостоятелно, се пише с главна буква – като собствено име, название на културно-историческа епоха.   За родоначалник на епохата на Ренесанса в литературата се приема италианският поет Данте Алигиери. През Ренесанса се възражда античният идеал за всестранно развита, хармонична личност. Когато не е първа дума в съставно съществително собствено име (състоящо се […]

Как се пише: печалбарство или печелбарство?

Правописът на думата не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете печалбарство, тъй като думата е образувана от печалбар. Много пъти съм казвал, че след 1994 г. във футбола влязоха хора, които мислеха не за неговото развитие, а само за печалбарство. Духът на печалбарството в системата на здравеопазването провокира много низки страсти и обидни практики.

Как се пише: кожно-венерически, кожно-венеричен или кожновенерически, кожновенеричен?

Правилно е да се пише полуслято – кожно-венеричен или кожно-венерически. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Двете думи са дублети и може да се употребяват равностойно в книжовната реч. Все още в страната не е създаден регистър на кожно-венеричните/кожно-венерическите заболявания.