Как се пише: изменник или изменик?

Това съществително име се пише с двойно н – изменник, мн.ч. изменници, защото е образувано с наставката -ник и крайната съгласна на основата и началната съгласна на наставката са еднакви. Това, че се обявява открито срещу сегашния президент, не го прави държавен изменник. Изменниците на краля в миналото са били наказвани сурово.

Как се пише: търговскоправен или търговско-правен?

Това прилагателно име се пише слято – търговскоправен, също и търговскоправна, търговскоправно, търговскоправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – търговско право. Търговскоправната регламентация на лизинговите договори е уредена в чл. 342 – 347 от Търговския закон. В рамките на семинара подробно ще бъдат разгледани търговскоправните аспекти на закрилата на […]

Как се пише: полигонна, полигонно, полигонни или полигона, полигоно, полигони?

Правилно е да се пише с двойно н – полигонна, полигонно, полигонни, полигонният, полигонния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (полигонен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Ръководител на полигонната подготовка е майор Димитров. Изграждането […]

Как се пише: превес или превест?

Правилно е да се пише превес. Кой има превес в мачовете между Джокович и Надал? Партийните пристрастия отново взеха превес над рационалните аргументи.

Как се пише: бъбречносъдов, бъбречно-съдов или бъбречно съдов?

Това прилагателно име се пише слято – бъбречносъдов, също и бъбречносъдова, бъбречносъдово, бъбречносъдови, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – бъбречен съд. В лабораторията се изследва бъбречната функция: бъбречен кръвоток, гломерулна филтрация, бъбречносъдово съпротивление и др. Призивът на специалистите е всеки българин да контролира кръвното си налягане, за да се […]

Как се пише: катехизис или катихизис?

Правилно е да се пише катехизис, мн.ч. катехизиси. Думата е заета чрез руски (катехизис) от гръцки (κατήχησις). Катехизисът съдържа основните положения на дадено вероучение, често изложени под формата на въпроси и отговори. В православните катехизиси бракът неизменно се определя като църковно тайнство.

Как се пише: стоманобетонен или стоманобетонов?

Правилно е да се пише стоманобетонен, също и стоманобетонна, стоманобетонно, стоманобетонни. Правилата за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции са дадени в приложението, което е неразделна част от наредбата. Стоманобетонното мостово съоръжение е с обща ширина 8,20 м, в която се включват настилка с ширина 6,00 м и два тротоарни блока по 1,10 […]

Как се пише: плясвам или плесвам?

Правилно е да се пише плясвам, също и плясваш, плясва, плясваме, плясвате, плясват. Изведнъж се плясвам по челото, защото се сещам, че съм оставила колата отключена. Финалът е ясен: всички плясват с ръце и се прегръщат. Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при […]

Как се пише: патрул или патраул?

Правилно е да се пише патрул, мн.ч. патрули. Думата е заета чрез руски (патруль) от френски (patrouille). Граничният патрул е открил двама премръзнали мигранти край Драгоман. Сомалийската морска полиция засили патрулите в Аденския залив след неуспешно отвличане на кораб от пирати по-рано тази седмица.

Как се пише: заприходявам или заприхождавам?

Правилно е да се пише заприходявам. При придобиване дълготрайният актив се заприходява по цена на придобиване. Стоките по ал. 1 се съхраняват в собствени или наети от данъчната администрация помещения, като се заприходяват.