Как се пише: изземам, иззема или извземам, извзема?

Правилно е да се пише изземам, иззема. Думите имат представка из- и корен -зем-. Когато през 50-те години са създавали ТКЗС-тата, комунистите са изземали от селяните почти всички домашни животни – овце, коне, говеда. При проведената операция спецполицаите иззеха 517 грама амфетамини.

Как се пише: възраст, възрас или възръст?

Правилно е да се пише възраст. Думата има представка въз- и корен -раст. Правописът на завършека на думата може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна т има гласна: казваме възрасти, възрастен, следователно се пише възраст. Съоръженията на площадката са предназначени за деца над 4-годишна възраст. В повечето […]

Как се пише: девствен, детствен или дествен?

Правилно е да се пише девствен, също и девствена, девствено, девствени. Думата има корен дев- (срв. с девица, девойка). Специалисти от Токийския университет установиха, че в Япония расте броят на девствените жени и мъже във възрастовата група от 18 до 39 години. Благодарение на великолепната девствена гора, полската община Беловежа е известна туристическа атракция.

Как се пише Немско просвещение, Немско Просвещение или немско Просвещение?

Правилно е да се пише Немско просвещение. Това е съставно съществително собствено име (състоящо се от две или повече думи) и първата дума в него се пише с главна буква. Когато думата просвещение е част от такова съществително име, тя се пише с малка буква. Трагедията „Емилия Галоти“ от Лесинг е от епохата на Немското […]

Как се пише: кофъчен или кофачен?

Правилно е да се пише кофъчен, също и кофъчна, кофъчно, кофъчни. Кофъчните елеватори са ключов компонент при системите за зърносъхранение. Разтопеният скрап се излива в стоманоразливна кофа, след което течният метал отива в кофъчната пещ за допълнителна обработка. Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия […]

Как се пише: ръмжене или ръмжане?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Ръмженето/Ръмжането на кучетата сякаш беше престанало да плаши вълците. Ако навлезете в гъстата джунгла, ще чуете крясъците на маймуните, далечното тръбене на слоновете и ръмженето/ръмжането на леопардите.

Как се пише: разчупвам, разчупя; расчупвам, расчупя или разсчупвам, разсчупя?

Правилно е да се пише разчупвам, разчупя. Думите имат представка раз- и корен -чуп-, които винаги се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Топлият печат е технология, която разчупва традиционните решения. Баба прекадяваше празничната трапеза и разчупваше погачата, като първото парче оставяше за Богородица. По време на вечерята жизнеността на Строганов […]

Как се пише: уведомление, уведомение или оведомление?

Правилно е да се пише уведомление, мн.ч. уведомления. След като осъществите плащането за избраните продукти, ние получаваме автоматично уведомление дали то е било успешно. Работодателят може да подава уведомления за сключени трудови договори чрез интернет, когато има удостоверение за универсален електронен подпис.

Как се пише: европоиден или европеиден?

Правилно е да се пише европоиден, също и европоидна, европоидно, европоидни. Представителите на европоидната раса населяват главно Европа, Северна и Южна Америка, Австралия. Мнозинството тюркски народи имат видими физически черти, вариращи от средиземноморски европоидни до северни монголоидни.

Как се пише: алилуя или алелуя?

Правилно е да се пише алилуя. Думата е заета от гръцки (ἀλληλούια), но корените ѝ са в староеврейски. Алилуя, алилуя! Той се връща към живот, връща се! Така беше сега и така щеше да бъде винаги, алилуя!