Как се пише: сфера или свера?

Правилно е да се пише сфера, мн.ч. сфери. Думата има гръцки произход – σφαίρα. Правата на потребителите се нарушават най-често в сферата на услугите. Декоративният аквариум има формата на сфера, а обемът му е 16 литра.

Как се пише: съществувам или саществувам?

Правилно е да се пише съществувам. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме същност, също, следователно се пише съществувам. Съществува ли изобщо щастливо семейство в днешно време? В Северно Мексико съществува странно място – там двигателите на колите заглъхват, не работят телевизорите. […]

Как се пише: почти или подчти?

Правилно е да се пише почти. Когато излезем на разходка в парка, дъщеря ми тича почти безспирно. Почти 9000 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити в Софийския университет.

Как се пише: самочувствие или самочуствие?

Правилно е да се пише самочувствие. Според мен не бива да се разчита на спортните успехи за повдигане на националното ни самочувствие. Високото ти самочувствие е без каквото и да било покритие!

Как се пише: съдържание, садържание или съдаржание?

Правилно е да се пише съдържание, мн.ч. съдържания. Думата има представка съ- и корен -държ-. Правописът на втората гласна може да се провери със сродната дума съдържам, в която тази гласна е под ударение. Читателите обичат разнообразно съдържание, особено когато следят блог. Съдържанието на книгата се поставя или в началото, или в края.

Как се пише: съдба или садба?

Правилно е да се пише съдба, мн.ч. съдби. Към съдбата причислявам и тези случайни срещи и събития, които водят до ключови промени в живота ни. Тази жена живееше като избраница на съдбата, без да има никакви заслуги за това. Живели ли сме някога преди, или пък някъде във друго време се срещат хора и съдби […]

Как се пише: съвсем или савсем?

Правилно е да се пише съвсем. Съвсем скоро населението на планетата надхвърли седем милиарда души. Младостта си отива и дори без тъга, няма даже емоции – накъде, докога? Може би дотогава, докогато умрем, младостта си отива не съвсем, не съвсем. („Младостта си отива“, Михаил Белчев)

Как се пише: ръка или рака?

Правилно е да се пише ръка, мн.ч. ръце. Правописът на думата може да се провери със сродната ръчен, в която проблемната гласна е под ударение. Години по-късно съдията Богдан Дочев признава, че Марадона действително е докоснал топката с ръка. Обзавеждането е втора ръка, но има чудесен външен вид. Когато отиваш на гости при някого, е […]

Как се пише: разходка, расходка или разхотка?

Правилно е да се пише разходка, мн.ч. разходки. Думата има представка раз- и корен -ход-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Разходката приключи с пазаруване в любимия ми магазин. Обичам среднощните разходки по брега на морето.

Как се пише: рождени или рожденни?

Правилно е да се пише с едно н – рождени.   Рождените дни радват най-много децата. Знаеш ли рождените дати на приятелите си? За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. […]