Как се пише: лайстна или лайсна?

Правилно е да се пише лайстна, мн.ч. лайстни. Думата има немски произход – Leiste. Лайстната е с две лица и може да се използва при различни видове керемиди. Хромираните лайстни са монтирани безупречно.

Как се пише: кофраж или куфраж?

Правилно е да се пише кофраж. Думата има френски произход – coffrage. Кофражът, който оформя работните фуги, трябва да отговаря на няколко основни изисквания. Полагането на бетона започва след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред.

Как се пише: месна, месно, месни, месният или местна, местно, местни, местният?

Когато думата представлява форма на прилагателното месен (от месо), се пише месна, месно, месни, месния, месният.   Дъщеря ми яде месни пюрета от 9-месечна възраст. Оборудването е предназначено за отглеждане на птици месни породи [които се отглеждат за месо] и кокошки носачки. Когато думата представлява форма на прилагателното местен (от място), се пише местна, местно, […]

Как се пише: финанси или финансии?

Правилно е да се пише финанси. Тази дума се употребява само в мн.ч. Заета е от руски (финанси) чрез френски (finances). Състоянието на държавните финанси леко се подобрява, но рискът от популистки решения остава. Лукас е вложил близо 60 млн. долара от личните си финанси в бюджета на филма.

Как се пише: куплунг или куплонг?

Правилно е да се пише куплунг, мн.ч. куплунги. Думата е заета от немски – Kuplung. Червената капачка се вади с малка кукичка, с която се закачат двата продълговати отвора вътре в куплунга. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите.

Как се пише: куплунги или куплунзи?

Правилно е да се пише куплунги (форма за мн.ч. на куплунг). Думата е заета от немски – Kuplung. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите. Понякога тези […]

Как се пише: купувач, куповач или копувач?

Правилно е да се пише купувач, мн.ч. купувачи. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, купувам, в които проблемните гласни са под ударение. При условие че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, се сключва предварителен договор за покупко-продажба. Възможността за преустройство на жилището е един от водещите […]

Как се пише: коригирам или корегирам?

Правилно е да се пише коригирам. Думата има латински произход – corrigo. Държавата коригира прогнозата си за икономическия растеж през следващите две години. Тези текстове трябва да се коригират – пълни са с грешки. Правописът на думата не бива да се смесва с правописа на коректор, корекция, коректен.

Как се пише: купувам или копувам?

Правилно е да се пише купувам. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, в които проблемната гласна е под ударение. Когато купувате апартамент, непременно питайте брокера за общите части. Обичам да пазарувам онлайн, купувала съм цифрова техника, статуетки и подаръци.

Как се пише: комфорт или конфорт?

Правилно е да се пише комфорт. Думата е заета от английски (comfort) чрез руски или немски. Свикнали сме да търсим комфорта извън нас – в общата тема на разговор, приятната обстановка, удобната кола, подредения дом. При избора на оборудване за стоматологичните кабинети водеща трябва да бъде грижата за комфорта на пациента.