Как се пише: изключение или исключение?

Правилно е да се пише изключение, мн.ч. изключения. Тази дума има представка из-, която се пише по един и същи начин, независимо от нейния изговор. Винаги преди този турнир съм се подготвял по един и същи начин, не направих изключение и сега. От това правило няма изключения.

Как се пише: из ведро или изведро?

Правилно е да се пише разделно – из ведро. В София валеше като из ведро и обикалянето по магазините не беше добър вариант. Вече цял час дъждът се лее из ведро.

Как се пише: отраствам или отрасвам?

Правилно е да се пише с т – отраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Стинг отраства в многодетно семейство: има брат Филип и две сестри – Анджела и Анита. Между гостите бяха и трите княгини, които отрастваха в уединение в един от дворовете на крепостта. Съответният глагол от свършен вид отрасна […]

Как се пише: отрасна или отрастна?

Правилно е да се пише без т – отрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Когато отраснахме, се разпиляхме из цяла България, създадохме свои семейства. Какво ли поколение ще отрасне след нашето? Съответният глагол от несвършен вид отраствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.   Стинг отраства в многодетно семейство: […]

Как се пише: разраствам се или разрасвам се?

Правилно е да се пише с т – разраствам се. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Предпочитам бизнесът ми да се разраства постепенно, затова подбирам внимателно партньорите си. Работата в дюкяна се разрастваше, Стоян имаше нужда от повече помощници. Съответният глагол от свършен вид разрасна се (с наставка -н-) обаче се пише […]

Как се пише: разрасна се или разрастна се?

Правилно е да се пише без т – разрасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Конкурсът се разрасна бързо от първоначалните 32 училища по изкуства, участващи през 2007 г., до 120 през 2009 г. С разрастването на социалните мрежи се разраснаха и маркетинговите възможности за прилагане на определена стратегия чрез тях. […]

Как се пише: прераствам или прерасвам?

Правилно е да се пише с т – прераствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   С общи усилия малките дела прерастват в големи. У други страданието и огорчението прерастваха в гняв и в жажда да се борят за промяна. Съответният глагол от свършен вид прерасна (с наставка -н-) обаче се пише без […]

Как се пише: прерасна или прерастна?

Правилно е да се пише без т – прерасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Битката за парите на общините прерасна в предизборна борба. На д-р Илиев му хрумва идеята откъслечните музикални събития в Банско да прераснат в джаз фестивал. Съответният глагол от несвършен вид прераствам (с наставка -ва-) обаче се пише […]

Как се пише: обраствам или обрасвам?

Правилно е да се пише с т – обраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Каналът, който разделяше острова от брега, беше плитък и лятно време обрастваше с водорасли и зеленясваше. Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения. (Карел Чапек) Съответният глагол от свършен вид обрасна (с наставка […]

Как се пише: обрасна или обрастна?

Правилно е да се пише без т – обрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Майка му и баща му си отидоха, а къщата на село обрасна с трънаци. Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения. (Карел Чапек) Съответният глагол от несвършен вид обраствам (с наставка -ва-) обаче […]