Как се пише: зараствам или зарасвам?

Правилно е да се пише с т – зараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Бяха изтекли две години от раздялата с Борис, но раната в душата ѝ не зарастваше. Счупената кост на Пол Гоген никога не зараства напълно и травмата му остава за цял живот. Съответният глагол от свършен вид зарасна […]

Как се пише: зарасна или зарастна?

Правилно е да се пише без т – зарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Три дни ходех с извадено чене, а след това то зарасна накриво. Според поверието не бива да пипаш остри предмети на този ден, защото, ако се порежеш, раната няма да зарасне. Съответният глагол от несвършен вид зараствам […]

Как се пише: нараствам или нарасвам?

Правилно е да се пише с т – нараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Нараства недоволството в партията на Меркел срещу спасяването на закъсали държави. Когато Херо заигра с двама нападатели, опасностите пред нашата врата започнаха да нарастват лавинообразно. Съответният глагол от свършен вид нарасна (с наставка -н-) обаче се пише […]

Как се пише: нарасна или нарастна?

Правилно е да се пише без т – нарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   През третото тримесечие на годината БВП на САЩ нарасна до рекордните 13.35 трилиона долара. По-осезателен икономически ръст може да очакваме едва когато нарасне износът и се увеличи вътрешното търсене. Съответният глагол от несвършен вид нараствам (с наставка […]

Как се пише: сраствам се или срасвам се?

Правилно е да се пише с т – сраствам се. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Челюстната кост постепенно се сраства с повърхността на импланта. Друга къща се бе загнездила между три бора, които се срастваха посредством няколко гигантски клона. Съответният глагол от свършен вид срасна се (с наставка -н-) обаче се […]

Как се пише: пораствам или порасвам?

Правилно е да се пише с т – пораствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Зайчето не може да остане съвсем малко, защото всички животинки порастват – това е естествено. Линдзи порастваше и червеният цвят на косата ѝ като че ли изсветля мъничко. Съответният глагол от свършен вид порасна (с наставка -н-) […]

Как се пише: израствам или израсвам?

Правилно е да се пише с т – израствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Отборът израства пред очите ми, проблемите се решават бързо и експедитивно. Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност. Съответният глагол от свършен вид израсна (с наставка -н-) обаче се пише без т.   Илиян […]

Как се пише: срасна се или срастна се?

Правилно е да се пише без т – срасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Някои села се сраснаха териториално с динамично развиващите се градове и се превърнаха в техни квартали. Той спря за няколко секунди, сякаш се‎ срасна с кристалната повърхност. Съответният глагол от несвършен вид сраствам се (с наставка […]

Как се пише: порасна или порастна?

Правилно е да се пише без т – порасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   И по-късно, когато децата пораснат, се питаме защо повтарят нашите грешки. После пораснахме и май престанахме да мечтаем. Съответният глагол от несвършен вид пораствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.   Зайчето не може да […]

Как се пише: израсна или израстна?

Правилно е да се пише без т – израсна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Илиян и Жана са от поколението, което израсна паралелно с родната демокрация. Ако искаш да израснеш в кариерата, постарай се да завършиш магистратурата си най-накрая. Съответният глагол от несвършен вид израствам (с наставка -ва-) обаче се пише […]