Как се пише: озадачен или озадъчен?

Правилно е да се пише озадачен, също и озадачена, озадачено, озадачени. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме задàча, следователно се пише озадачен. Ако този отлив беше от нови клиенти, щях да бъда по-малко озадачен. Озадачени сме от поведението на […]

Как се пише: украса или окраса?

Правилно е да се пише украса, мн.ч. украси. За истинския коледен дух е важна украсата – не само на елхата, но и на целия дом. Разбира се, че може да си направите и бели шоколадови украси за сладкишите и тортите.

Как се пише: удачно или одачно?

Правилно е да се пише удачно. С каква карта е по-удачно да пазарувам онлайн – с кредитна или с дебитна? Специалистите ще коментират удачно ли е да се пипа фискалният резерв.

Как се пише: обожавам, убожавам или обужавам?

Правилно е да се пише обожавам. Думата има корен -бож- (от бог, с промяна на звука г в ж). Обожавам тази актриса – толкова е красива и изящна! Тези странни хора обожаваха разходките из планината, а се страхуваха от дивите животни.

Как се пише: одеяло или одеало?

Правилно е да се пише одеяло, мн.ч. одеяла. Кашмиреното одеяло е особено меко и не дразни тялото, леко е и задържа топлината на тялото, без да спарва. Международните хуманитарни организации са организирали полеви болници и раздават палатки и одеяла на пострадалите.

Как се пише: отдавна или одавна?

Правилно е да се пише отдавна. Отдавна се нуждаехме от филм, който по съвременен начин да говори за проблемите на младото поколение. Трябваше да си предал отчета си отдавна!

Как се пише: указвам, укажа или оказвам, окажа?

Това са две различни думи. Глаголът указвам и съответният глагол от свършен вид укажа означават ’посочвам, показвам’.   Знакът указва, че е необходимо да се премине на посочения след него въпрос. В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта (по UDP) за приемане на входящите обаждания. Глаголът оказвам и съответният глагол от свършен вид […]

Как се пише: уцеля или оцеля?

Правилно е да се пише уцèля, когато е със значение ’ударя в целта, улуча’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време.   Постоянно се опитвам да уцеля правилния тон в тези трудни преговори. Мирко ми подаде много точно, но за съжаление, не можах да уцеля вратата. Формата оцеля е за 3 л. ед.ч. […]

Как се пише: Исус или Иисус?

Според Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 28, т. 14.1 името може да се изписва и по двата начина. В светската литература се употребява Исус.   Исус Христос е едно от трите лица на Бога в християнството, а според исляма той е мюсюлмански пророк. Основен източник на сведения за живота […]

Как се пише: медия или медиа?

Нормативните форми на думата са медия в ед.ч., медии в мн.ч. (Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 370). Думата има латински произход – medium, мн.ч. media. Изписването на медия се подчинява на правилото, че в края на думи от чужд произход се пише -ия (с. 18, т. 11). В екипа […]