Как се пише: овулация, оволация или уволация?

Правилно е да се пише овулация. Думата е заета от новолатински – ovulatio. Денят, в който настъпва овулацията, зависи от това колко е дълъг менструалният цикъл на жената. Ако искате да планирате своята бременност, може да ползвате тестове за овулация.

Как се пише: закъдето или за където?

Правилно е да се пише слято – закъдето. Ако времето продължава да е благоприятно, скоро ще стигнем там, закъдето сме се запътили. Не можеше да тръгне без компания закъдето и да е.

Как се пише: печалбар или печелбар?

 Правилно е да се пише печалбар, мн.ч. печалбари. Чудя се как такъв печалбар е отказал да вземе парите. Сервитьорът беше от сезонните печалбари, които не топваха дори крака си в морето, но много се стараеха да приличат на морски вълци.

Как се пише: четвъртък или четвъртак?

Правилно е да се пише четвъртък, мн.ч. четвъртъци. По традиция изборите в Обединеното кралство се провеждат в четвъртък. Номерацията на седмиците в годината се определя от четвъртъците: за първа седмица се приема тази, която съдържа първия четвъртък.

Как се пише: неизвестен или не известен?

Правилно е да се пише слято – неизвестен, също и неизвестна, неизвестно, неизвестни.   Картината, за която се смяташе, че е рисувана от Караваджо, се оказа дело на неизвестен автор. Засега е неизвестно каква ще бъде крайната сметка за данъкоплатците. Неизвестни лица са заложили взривното устройство в автомобила. Когато търсим общите решения на няколко уравнения […]

Как се пише: придружител или предружител?

Правилно е да се пише придружител, мн.ч. придружители. Дълго време Буда нямал постоянен помощник, но когато навършил 55 години, обявил, че се нуждае от придружител, който да е достоен за доверието му. Специално внимание трябва да се обърне на хората с увреждания и на техните придружители.

Как се пише: стадий или стадии?

Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише стадий. Думата е заета чрез руски (стадий) от гръцки (στάδιον).   Според Тимъти Снайдър Русия се е доближила до този стадий, в който тя води война, тъй като би било срамно за нея да не води война. Във втория стадий лаймската болест засяга силно […]

Как се пише: преспивам или приспивам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът преспивам и съответният глагол от свършен вид преспя се употребяват със следните значения:   1.1. Прекарвам нощта в сън; пренощувам.   С някои маски за коса може да стоите по половин час, а с други – да преспивате например. Когато бяхме […]