Как се пише: патрул или патраул?

Правилно е да се пише патрул, мн.ч. патрули. Думата е заета чрез руски (патруль) от френски (patrouille). Граничният патрул е открил двама премръзнали мигранти край Драгоман. Сомалийската морска полиция засили патрулите в Аденския залив след неуспешно отвличане на кораб от пирати по-рано тази седмица.

Как се пише: заприходявам или заприхождавам?

Правилно е да се пише заприходявам. При придобиване дълготрайният актив се заприходява по цена на придобиване. Стоките по ал. 1 се съхраняват в собствени или наети от данъчната администрация помещения, като се заприходяват.

Как се пише: аудио-визуален, аудиовизуален или аудио визуален?

Правилно е да се пише полуслято – аудио-визуален, също и аудио-визуална, аудио-визуално, аудио-визуални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Ние сме творчески колектив от млади професионалисти в областта на аудио-визуалните изкуства. Преди да си купите аудио-визуално оборудване, може да го тествате в своя дом или офис.

Как се пише: връхлетявам, връхлитам, връхлетя или врахлетявам, врахлитам, врахлетя?

Правилно е да се пише връхлетявам, връхлитам, връхлетя. Колегите сигурно са се наговорили, защото ме връхлетяват едновременно с пожелания за рождения ми ден. Както си вървя по тротоара, връхлитам точно върху човека, когото най-малко очаквам да срещна. Кошмарът на километричните опашки по границите може отново да ни връхлети.

Как се пише: ловно-рибарски, ловнорибарски или ловно рибарски?

Правилно е да се пише полуслято – ловно-рибарски, също и ловно-рибарска, ловно-рибарско. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (ловен и рибарски). Ако реша да ходя за риба, ще си купя панталон от ловно-рибарския магазин. И тази година ловно-рибарските сдружения от Пазарджишка област отпразнуваха Деня на рибаря […]

Как се пише: сгъстявам, сгъстя или згъстявам, згъстя?

Правилно е да се пише сгъстявам, сгъстя. Думата има представка с- и корен -гъст-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Под звука на бойните тръби войниците сгъстяват редиците си. Сложете сместа на слаб огън и я бъркайте, докато се сгъсти.

Как се пише: бинокъл, бинокал или бинокел?

Правилно е да се пише бинокъл. Думата е заета от френски – binocle. Ако използваш бинокъл за наблюдение на астрономически обекти, добре е да се снабдиш със статив. Виждала ли си някога човек с театрален бинокъл на представление в София?

Как се пише: уморявам (се) или умарям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът уморявам (се), а умарям (се) е диалектна дума. Скандалите вкъщи ме уморяват и изцеждат последните ми сили. Ако нощем не спим добре, през деня се уморяваме по-бързо.

Как се пише: документооборот или документо-оборот?

Правилно е да се пише слято – документооборот, тъй като това е сложно съществително име, първата му част пояснява втората и двете са свързани със съединителна гласна (документ-о-оборот). Деловодната дейност и документооборотът се извършват съгласно правилата в настоящата инструкция. Въвеждането на електронния документооборот в Министерството на икономиката и индустрията е отлагано години наред.