Как се пише: всеотдаен или всеодаен?

Правилно е да се пише всеотдаен, също и всеотдайна, всеотдайно, всеотдайни. Познавам го като добър човек и всеотдаен баща. Благодарим Ви за всеотдайните грижи, високия професионализъм и човечността!

Как се пише: гьонсурат или гьон сурат?

Правилно е да се пише слято – гьонсурат, мн.ч. гьонсурати. Думата се употребява в разговорната реч. Образувана е от турските думи gön ’кожа’ и surat ’лице, физиономия’. Какво е гьонсурат – да станеш за посмешище пред цял народ и да продължаваш да се държиш така, сякаш нищо не се е случило. Гьонсуратите се похвалиха, че имало […]

Как се пише: облякох (се) или обляках (се)?

Правилно е да се пише облякох (се), също и облякохме (се), облякохте (се), облякоха (се). Формата на глагола облека (се) за 1 л. ед.ч. минало свършено време облякох (се) завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). (Аналогично – за облякохме (се), облякохте (се), […]

Как се пише: докъм или до към?

Правилно е да се пише докъм. В България големият свирец е гнездил в миналото – докъм началото на XX век. Очаква се до края на годината безработицата в страната да скочи докъм 20%. Температурите в ранните часове на много места ще са под 10 градуса, а през деня – докъм 15.

Как се пише: половинчат или полувинчат?

Правилно е да се пише половинчат, също и половинчата, половинчато, половинчати. Резултатът от делото беше половинчат – присъда бе произнесена, но само за съучастие. Виждаме колко боязливи са мерките, колко непоследователни и половинчати са. 

Как се пише: кей-поп, кейпоп, кей поп, K-поп или K поп?

Правилно е да се пише полуслято – кей-поп или K-поп.   През последните години кей-попът/K-попът печели все повече фенове по цял свят. В основата на по-модерната форма на жанра е една от най-ранните кей-поп/K-поп групи – Seo Taiji and Boys, основана през 1992 г. Когато първата съставна част на сложно съществително име е название на буква или самата […]

Как се пише: обитавам или убитавам?

Правилно е да се пише обитавам. Балканската пъстърва обитава чисти и студени, богати на кислород води. Жилищата в Кюстендилска област се обитават средно от 1,3 лица.

Как се пише: пастелна, пастелно, пастелни или пастелена, пастелено, пастелени?

Правилно е да се пише пастелна, пастелно, пастелни. Грозните мебели са заменени със стилна холна гарнитура с изчистен дизайн и пастелни тонове. Пастелната живопис е предпочитана от доста художници, сред които е и Едгар Дега.