Как се пише: стартъп, старт-ъп или старт ъп?

Правилно е да се пише слято – стартъп, мн.ч. стартъпи, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Това, че дадена компания е новосъздадена, не значи, че е стартъп – тя трябва да има потенциал за бърз растеж. Успешните стартъпи са […]

Как се пише: фехтувам (се) или фехтовам (се)?

Правилно е да се пише фехтувам (се). Йоана Илиева ще се фехтува само при жените с цел да спечели квота за Олимпиадата в Токио през 2020 г. Както всички знатни благородници от тази епоха той яздеше и се фехтуваше съвършено. Правописът на думата не бива да се бърка с фехтовка, фехтовач.

Как се пише: оздравели или оздравяли?

Правилно е да се пише оздравели. По думите на проф. Кантарджиев, в Китай броят на оздравелите от коронавируса вече надвишава броя на болните. Раните по краката му бяха леки и почти оздравели. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в […]

Как се пише: вакуумиран или вакумиран?

Правилно е да се пише вакуумиран, също и вакуумирана, вакуумирано, вакуумирани. Думата вакуумирам е заета от немски (vakuumieren), но има латински корени – vacuum. Смляното кафе обикновено се продава вакуумирано. Запасите от консервирани и вакуумирани храни в къщата бяха изумителни.

Как се пише: постсоциалистически, пост-социалистически или пост социалистически?

Правилно е да се пише слято – постсоциалистически, също и постсоциалистическа, постсоциалистическо. Думите с първа съставка пост (със значение ’след’) се пишат слято. Според Милен Русков в момента в България живеят едни от най-слабите поколения – едното е постсоциалистическо, а другото е раннокапиталистическо. Това е филм за дългия път на една източноевропейска постсоциалистическа държава към […]

Как се пише: кризисна, кризисно, кризисни или кризистна, кризистно, кризистни?

Правилно е да се пише кризисна, кризисно, кризисни, кризисният, кризисния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: кризисна/кризистна – кризисен, няма т, следователно се пише кризисна. Но: прелесна/прелестна – прелестен, прелести, има т, следователно се пише […]

Как се пише: реваншистки или реваншиски?

Правилно е да се пише реваншистки, също и реваншистка, реваншистко. Добре е лидерът и цялата партия да се откажат от реваншисткия тон в своите изявления. След окупирането на Северна Буковина и Бесарабия от СССР през 1940 г. в Румъния се надигат силни реваншистки настроения. 

Как се пише: при закрити/открити врата или при закрити/открити врати; при затворени/отворени врата или при затворени/отворени врати?

Употребата на тези словосъчетания не е регламентирана изрично. В езиковата практика се срещат и двата варианта на всяка от двойките словосъчетания. Повече информация за граматическото съгласуване в словосъчетанията може да намерите в Блога на Павлина. Делото се гледа при закрити врата/врати, за да се запази анонимността на лицата, които са под 14 години. Започнаха изслушванията […]

Как се пише: сучене или сукане?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Позата за сучене/сукане трябва да е удобна и за майката, и за бебето – особено в първите седмици. Най-честата причина за намалена лактация е недостатъчното сучене/сукане, т.е. твърде рядко слагане на бебето на гърдата. 

Как се пише: фал или фаул?

Правилно е да се пише фал, мн.ч. фалове. Преди 2002 г. правилна беше само формата фаул, от 2002 до 2012 г. формите фал и фаул бяха дублетни, а сега правилен е само първият вариант. Думата е заета от английски – foul. Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното произношение. Ако баскетболист направи фал в […]