Как се пише: уеб сайт, уебсайт или уеб-сайт?

Правилно е да се пише разделно – уеб сайт, мн.ч. уеб сайтове, или слято – уебсайт, мн.ч. уебсайтове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Новият ни фирмен уеб сайт/уебсайт ще участва в […]

Как се пише: видеоклип, видео-клип или видео клип?

Правилно е да се пише слято – видеоклип, мн.ч. видеоклипове, или разделно – видео клип, мн.ч. видео клипове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Ако видеоклипът/видео клипът се възпроизвежда с прекъсвания, причината […]

Как се пише: душ гел, душгел или душ-гел?

Правилно е да се пише разделно – душ гел, мн.ч. душ гелове, или слято – душгел, мн.ч. душгелове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. След като се появи душ гелът/душгелът, сапунът постепенно […]

Как се пише: междувременно или между временно?

Когато представлява наречие със значение ’в период от време между два момента, две събития, две действия’ или ’в същото време, едновременно’, се пише слято – междувременно.   До два месеца ще заработи новият приют за бездомни кучета в Кремиковци, а междувременно ще бъде разширен капацитетът на кастрационния център в Сеславци. Твърдиш, че всичко е наред, […]

Как се пише: подръка или под ръка?

Когато представлява наречие със значение ’на разположение, на удобно място’ или ’наблизо’, се пише слято – подръка.   Какъвто и GPS да си вземе човек, е хубаво да има подръка и хартиена карта. Руми, ако ми беше подръка, щях да те прегърна – толкова си мила! Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се […]

Как се пише: накрая или на края?

Когато представлява наречие със значение ’в крайната част на нещо’ или ’в края на определен период от време’, се пише слято – накрая.   Параклисът се намира накрая на селото, близо до борова гора. Постановката в театъра беше толкова слаба, че накрая не издържах и си тръгнах.   Понеже се пилях насам-натам, все нещо като […]

Как се пише: заникъде или за никъде?

Правилно е да се пише слято – заникъде. Заникъде не бързам, цял живот имам пред себе си. Ако в днешно време не владееш чужди езици, заникъде не си. Забележка: Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

Как се пише: презглава или през глава?

Това наречие се пише слято – презглава, понеже представлява съчетание от предлог и съществително, в което ударението пада върху предлога. Завита презглава с жълтия юрган, Рейчъл дълбоко спеше. Артьом изтича две крачки и падна, като се преобърна тежко презглава. Захвърлили щитовете, легионерите бягаха презглава из урви и пущинаци.

Как се пише: попфолк, поп-фолк или поп фолк?

Правилно е да се пише слято или разделно – попфолк или поп фолк. Алисия сподели, че ще излезе на сцената първа от попфолк/поп фолк изпълнителите. Попфолкът/Поп фолкът е музикален стил, който придобива популярност в България в началото на 90-те години на миналия век.

Как се пише: еди-какъв, еди какъв или едикакъв?

Правилно е да се пише полуслято – еди-какъв (си), също и еди-каква (си), еди-какво (си), еди-какви (си). Думите, образувани с частицата еди-, се пишат полуслято. Можеше поне да се обадите и да кажете, че работата ще започне след еди-какъв си период от време. Задачата беше от този тип: да се докаже, че ромб с еди-какви […]