Как се пише: отпреди или от преди?

Когато представлява предлог за посочване на момент, преди който се извършва нещо, или наречие със значение ’от по-рано, отпреди този момент, предварително’ или пък ’по-рано, преди време’, се пише слято – отпреди.   Вестникът беше отпреди пет дни и лежеше върху купчината всекидневници, разхвърляни на дъбовата маса в дневната. Лукас и Кресуел са приятели отпреди, […]

Как се пише: най-вече, най вече или найвече?

Правилно е да се пише полуслято – най-вече. Френският град Ажан е известен най-вече с това, че в него е живял Нострадамус. При тези упражнения трябва да внимават най-вече хората с проблеми в гръбначния стълб и в кръста. Забележка: Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

Как се пише: от долу до горе, отдолу догоре или отдолу-догоре?

Този израз се пише като четири отделни думи – от долу до горе. Посрещнаха ме безмълвните букаци: бавно навлязох между тях, като ги оглеждах от долу до горе. Така е от долу до горе в управлението – нищо ново, а и няма надежда да се промени. Забележка: Правописът на това конкретно словосъчетание не е нормиран, […]

Как се пише: вляво или в ляво?

Когато представлява наречие със значение ’в лявата страна на нещо или някого’ или ’в левия политически сектор’, се пише слято – вляво.   Пред погледа ни се появи малък град, разположен на една височина вляво от пътя. Както показват последните статистически проучвания, за партиите вляво биха гласували 45% от избирателите. Когато представлява съчетание от предлог […]

Как се пише: например или на пример?

Когато представлява частица за въвеждане на примери при изброяване или частица за уточняване, поясняване на смисъла, като се посочва конкретен факт, предмет, лице за пример, се пише слято – например.   Богати на витамин В5 са продуктите от животински произход, например: черен дроб, бъбреци, нетлъсто месо, риба, хайвер, яйца. В служебните бележки се посочват суми, […]

Как се пише: вдясно или в дясно?

Когато представлява наречие със значение ’в дясната страна на нещо или някого’ или ’в десния политически сектор’, се пише слято – вдясно.   Загърнах се в пелерината и тръгнах към самотната светлинка вдясно от моста. Всички виждат как партиите вдясно се опитват да консолидират позициите си. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в […]

Как се пише: накъсо или на късо?

Когато представлява наречие със значение ’с малко думи, накратко, сбито’ или ’по такъв начин, че става късо съединение’, се пише слято – накъсо.   Скъп на думи, Велев ми каза накъсо за какво е дошъл. Когато тестваха климатика, инсталацията даде някъде накъсо и главният предпазител падна. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в […]

Как се пише: сърдечноболен, сърдечно-болен или сърдечно болен?

Правилно е да се пише слято – сърдечноболен, също и сърдечноболна, сърдечноболно, сърдечноболни.   Майката е сърдечноболна, пенсионирана е по болест и се грижи за домакинството. Възрастните и сърдечноболните трябва да избягват излизането навън в най-горещите часове на деня. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – […]

Как се пише: от горе до долу, отгоре-додолу или отгоре додолу?

Този израз се пише като четири отделни думи – от горе до долу. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично. На снимката се вижда, че пукнатината на фасадата е от горе до долу. Тялото на мъжагата беше покрито от горе до долу с татуировки.

Как се пише: воглаве или во главе?

Това наречие се пише слято – воглаве. На службата ще присъстват всички архиереи воглаве с Негово Светейшество. Не е ли вече време да се смени цялото министерство воглаве с министъра? Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки.