Как се пише: енергоспестяващ или енерго спестяващ?

Правилно е да се пише слято – енергоспестяващ, също и енергоспестяваща, енергоспестяващо, енергоспестяващи. Енергоспестяващата лампа е проектирана за декоративно и основно осветление на жилища и административни сгради. Хит в Англия са енергоспестяващите уреди, които намаляват сметките на домакинствата за електричество.

Как се пише: наясно или на ясно?

Когато представлява наречие, означаващо, че на някого му е ясно нещо, някой разбира нещо или пък че отношенията зависят от определени условия (обикновено в съчетание с да, нека да, за да), се пише слято – наясно.   Не съм глупава и имам достатъчно опит, предупреди г-жа Крус в началото на срещата, сякаш за да разберем, […]

Как се пише: проекторешение, проекто-решение или проекто решение?

Правилно е да се пише слято – проекторешение, мн.ч. проекторешения, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   Президентът върна проекторешението на Министерския съвет за отзоваване на българските посланици в САЩ и Турция. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение […]

Как се пише: бизнес план, бизнесплан или бизнес-план?

Правилно е да се пише разделно – бизнес план, мн.ч. бизнес планове, или слято – бизнесплан, мн.ч. бизнеспланове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Накратко казано, бизнес планът/бизнеспланът представлява писмено описание на […]

Как се пише: долуизброени, долу-изброени или долу изброени?

Правилно е да се пише слято – долуизброени.   Всички долуизброени цени за дизайн и предпечат са преференциални. Възможно е да забележите някои от долуизброените проблеми, специфични за Chrome под Linux. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.   долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ […]

Как се пише: термочаша, термо-чаша или термо чаша?

Това сложно съществително име се пише слято – термочаша, мн.ч. термочаши, защото е образувано от съкратено прилагателно име (термо-) и съществително име (чаша). Ако искаш да вземеш със себе си чаша прясно и топло кафе по пътя към офиса, значи се нуждаеш от голяма и удобна термочаша! Термочашите са изработени от висококачествен алуминий, който запазва […]

Как се пише: тъмнозелен, тъмно-зелен или тъмно зелен?

Правилно е да се пише слято – тъмнозелен, също и тъмнозелена, тъмнозелено, тъмнозелени.   Листата на червената боровинка са тъмнозелени отгоре, а отдолу – светлозелени, с тъмни точици. Тъмнозеленият цвят бил мъжествен и се асоциирал с богатството. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. […]

Как се пише: компания майка или компания-майка?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – компания майка, защото първото може да се членува: компанията майка. Сайтът на ЧЕЗ е недостъпен, а акциите на чешката компания майка поевтиняха на Пражката фондова борса. Агенцията за приватизация трябва да продаде товарните превози на БДЖ, ако не искаме компанията майка да затъне съвсем. Забележка: […]

Как се пише: бензиноколонка, бензино-колонка или бензино колонка?

Правилно е да се пише слято – бензиноколонка, мн.ч. бензиноколонки, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-. Никога не съм сигурен дали показанието на бензиноколонката отговаря на реалното количество гориво, което влиза в резервоара на колата. Нашата фирма се занимава с поддръжка на […]

Как се пише: препъникамък, препъни-камък или препъни камък?

Правилно е да се пише слято – препъникамък, мн.ч. препъникамъни, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка препъни е глагол в повелително наклонение. Малък наглед проблем, а се превърна в препъникамък за отпускане на евросубсидиите. В сегашния закон има много препъникамъни и е време той да бъде променен.