Как се пише: воглаве или во главе?

Това наречие се пише слято – воглаве. На службата ще присъстват всички архиереи воглаве с Негово Светейшество. Не е ли вече време да се смени цялото министерство воглаве с министъра? Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки.

Как се пише: оттук-оттам, оттук оттам или от тук, от там?

Правилно е да се пише полуслято – оттук-оттам.   Искахме да минем по екопътеката, за която бяхме чували оттук-оттам. Текстът, който получих, беше преписван оттук-оттам и пълен с грешки. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   насам-натам, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, тук-там

Как се пише: жизненоважен, жизнено-важен или жизнено важен?

Правилно е да се пише слято – жизненоважен, също и жизненоважна, жизненоважно, жизненоважни.   Фосфорът е жизненоважен за растежа и деленето на клетките при растенията, за развитието на корените, семената и плодовете. Планът „Маршал“ се оказва от жизненоважно значение за укрепването на следвоенната икономика и за бъдещия просперитет на капиталистическите страни. Лъжите и увъртането са жизненоважна […]

Как се пише: галавечеря, гала-вечеря или гала вечеря?

Правилно е да се пише слято – галавечеря, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка е от чужд произход и не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Имахме достатъчно време да си починем и да се подготвим за галавечерята. Американският актьор Самюел Джаксън събра редица известни личности на благотворителна галавечеря в […]

Как се пише: от долу нагоре, от долу на горе или отдолу нагоре?

Правописната форма на този конкретен израз не е фиксирана, но той е аналогичен на израза от горе надолу, който е посочен изрично, следователно е редно да се пише от долу нагоре. Ако в България стане нещо значимо, то ще започне от долу нагоре. На всяко тяло, потопено в течност (напълно или частично), действа вертикална сила […]

Как се пише: от горе надолу, от горе на долу или отгоре надолу?

Този израз се пише като три отделни думи – от горе надолу. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично. Стъклотапетът се поставя от горе надолу. Голяма част от участниците в проучването смятат, че реформата в БАН трябва да започне от горе надолу.

Как се пише: съдебномедицински или съдебно-медицински?

Това прилагателно име се пише слято – съдебномедицински, също и съдебномедицинска, съдебномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – съдебна медицина. Точната концентрация на алкохола в кръвта се доказва категорично от заключението на съдебномедицинската експертиза. Впоследствие А.П. получил съдебномедицинско удостоверение за нанесения побой.

Как се пише: няколко часов или няколкочасов?

Правилно е да се пише слято. Думата има дублетни форми, които могат да се употребяват в книжовната реч: няколкочасов/неколкочасов, също и няколкочасова/неколкочасова, няколкочасово/неколкочасово, няколкочасови/неколкочасови. Препоръчителна е употребата на няколкочасов. С изпълнение на детски оркестър започна няколкочасовата/неколкочасовата празнична програма на площад „Македония“. След няколкочасово/неколкочасово ровене в настройките на картата успях да реша проблема. Някои университети предлагат […]

Как се пише: откакто или от както?

Правилно е да се пише слято – откакто. Откакто ти си тръгна с трясък, в града вали не дъжд, а пясък. Откакто ти прекрачи прага, и част от мен със теб избяга. („Откакто ти“, Стоян Михалев и Виктор)

Как се пише: крем супа, крем-супа или кремсупа?

Правилно е да се пише слято – кремсупа, или разделно – крем супа. Тази кремсупа/крем супа от картофи с бяло вино и риган е много лека, с интересен вкус, подходяща за лек обяд или вечеря. Няма по-вкусна супа от кремсупата/крем супата.