Как се пише: наново или на ново?

Когато представлява наречие със значение ’пак, отново’, се пише слято – наново.   Преди няколко години испанците събориха хотелите си…