Как се пише: за да или зада?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – за да. Там, където няма консулства или посолства, изискването е да…

Как се пише: няколкомесечен, неколкомесечен, няколко месечен или неколко месечен?

Правилно е да се пише слято – няколкомесечен/неколкомесечен, също и няколкомесечна/неколкомесечна, няколкомесечно/неколкомесечно, няколкомесечни/неколкомесечни. Двете форми са дублетни и могат да…