Как се пише: прабаба или пра-баба?

Правилно е да се пише прабаба, мн.ч. прабаби. В тази дума пра- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). Прабабата на Ованес Торосян е заслужила актриса на Грузия и почти всички в рода му се занимават с театър. Можем ли днес да запретнем ръкави и да омесим и опечем хляб, както […]

Как се пише: ненапразно или не напразно?

Правилно е да се пише слято – ненапразно. Когато частицата не се прибавя към наречие и се образува нова дума с противоположно значение, тя се пише слято. В Азия пъпешът се цени високо и ненапразно го наричат „райски плод“. Ненапразно се беше родил французин – умееше да общува с жените и да ги омайва с […]

Как се пише: горскостопански или горско-стопански?

Това прилагателно име се пише слято – горскостопански, също и горскостопанска, горскостопанско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – горско стопанство. Българската горскостопанска камара обединява много собственици на гори (физически лица, общини, кооперации) от цялата страна. Районът на Сакар се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в […]

Как се пише: доникъде или до никъде?

Правилно е да се пише слято – доникъде. Престани да мрънкаш и да се оплакваш – така доникъде няма да стигнеш. Обектът трябва да бъде открит през март, но строителството му е доникъде.

Как се пише: вицепрезидент, вице-президент или вице президент?

Правилно е да се пише слято – вицепрезидент, мн.ч. вицепрезиденти, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Американският вицепрезидент Джо Байдън заяви, че САЩ не са били и никога няма да бъдат в състояние на неплатежоспособност. МОК избра двама […]

Как се пише: камо ли или камоли?

Това е съставен съюз, който се пише разделно – камо ли. Общинската администрация не си прави труда да отговаря на жалбите на хората, камо ли да решава проблемите им! За нищо на света не бих продала този гоблен, камо ли да го подаря!

Как се пише: долуподписан, долу-подписан или долу подписан?

Правилно е да се пише слято – долуподписан, също и долуподписана, долуподписано, долуподписани.   Долуподписаният декларира, че предоставената информация е непроменена, пълна и актуална. Ние, всички долуподписани граждани, искаме да ни обясните защо и по чия идея започна цялото това строителство. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, […]

Как се пише: енергоспестяващ или енерго спестяващ?

Правилно е да се пише слято – енергоспестяващ, също и енергоспестяваща, енергоспестяващо, енергоспестяващи. Енергоспестяващата лампа е проектирана за декоративно и основно осветление на жилища и административни сгради. Хит в Англия са енергоспестяващите уреди, които намаляват сметките на домакинствата за електричество.

Как се пише: наясно или на ясно?

Когато представлява наречие, означаващо, че на някого му е ясно нещо, някой разбира нещо или пък че отношенията зависят от определени условия (обикновено в съчетание с да, нека да, за да), се пише слято – наясно.   Не съм глупава и имам достатъчно опит, предупреди г-жа Крус в началото на срещата, сякаш за да разберем, […]

Как се пише: проекторешение, проекто-решение или проекто решение?

Правилно е да се пише слято – проекторешение, мн.ч. проекторешения, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   Президентът върна проекторешението на Министерския съвет за отзоваване на българските посланици в САЩ и Турция. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение […]