Как се пише: заместник-министър или заместник министър?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-министър, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-министърът, заместник-министри. Заради слабо усвояване на средства от еврофондовете още един заместник-министър се раздели с поста си днес. Заместник-министрите се назначават и уволняват от […]

Как се пише: бридж-белот или бридж белот?

Това сложно съществително име се пише полуслято – бридж-белот, защото се състои от две съществителни имена в равноправно смислово отношение. В тази прохладна вечер карето за бридж-белот пак се беше събрало в градинката. В турнира по бридж-белот взеха участие 32 души, които сформираха 16 двойки.

Как се пише: акушер-гинеколог или акушер гинеколог?

Това сложно съществително име се пише полуслято – акушер-гинеколог. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и). Ако се раздаваха награди за най-добър акушер-гинеколог, Вие щяхте да получите първа. Петата национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ започва утре в Пловдив.

Как се пише: въз основа на или възоснова на?

Правилно е да се пише въз основа на. Жалбоподателят има право да научи въз основа на коя правна норма е санкциониран. Комисията е изготвила своя доклад въз основа на информацията, получена от общинската администрация.

Как се пише: Цар-Петрово или Цар Петрово?

Това сложно прилагателно име се пише по два начина: По правило прилагателни имена на -ов, -ев, образувани от собствени имена, придружени от названия на титли и звания, се пишат полуслято (с дефис, т.е. с малко тире).   Манастирът е много стар – възникнал е по цар-Петрово време. Този Бай-Ганьов тарикатлък се превърна в мото на […]

Как се пише: проектодоговор, проекто-договор или проекто договор?

Правилно е да се пише слято – проектодоговор, мн.ч. проектодоговори, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   АП одобри проектодоговор за продажбата на „Камчийска гора“ ЕАД. Проектодоговорите няма да бъдат подписани в сегашния им вид. Слято се изписват и други подобни думи: […]

Как се пише: от кога до кога, откога докога или откога-докога?

Този израз се пише като четири отделни думи – от кога до кога. Правописът на това конкретно словосъчетание не е нормиран, но то е аналогично на изрази като от тогава до сега, от горе до долу, чието изписване е посочено изрично. От кога до кога ще подаваме документите за класиране по специалности? Трябва да се […]

Как се пише: встрани или в страни?

Когато се употребява със значение ’на място, което е вляво или вдясно, отстрани’ или ’по посока наляво или надясно’, се пише слято – встрани.   Едни приятели са спрели в някаква горичка встрани от пътя. Колата кривна встрани и забави ход. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име в мн.ч., се пише разделно – […]

Как се пише: постарому или по старому?

Това наречие се пише слято – постарому.   Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан. Понякога просто ти се иска да върнеш времето назад и всичко да си е постарому. Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Наречието постарому е образувано […]

Как се пише: поновому или по новому?

Това наречие се пише слято – поновому.   Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан. Остава само да се реши кой събира глобите, да се отпечатат квитанции – и всичко ще потръгне поновому, по европейски. Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, […]