Пише ли се запетая пред и то?

Пред и то се пише запетая или тире, когато с това съчетание се въвежда присъединителна конструкция*.   Шофьор се опита да подкупи полицаи, и то с фалшиви пари. Шофьор се опита да подкупи полицаи – и то с фалшиви пари.   Първата грешка е бързото намаляване на вноската, и то когато икономиката ни беше в растеж. Първата […]

Как се пише: страна членка или страна-членка?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – страна членка, мн.ч. страни членки, защото първото може да се членува: страната членка.   НАТО демонстрира, че е готов да защитава всяка страна членка. В 28-те страни членки ще бъдат избрани общо 751 депутати, които ще формират Европейския парламент. Ако към думата членка има пояснения, […]

Как се пише: срам не срам?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Срам – не срам, чак сега чух прекрасната музика, която правите. И така, срам – не срам, признах чувствата си.

Как се пише: страх не страх?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Страх – не страх, трябва да отида на зъболекар. Махнали ѝ шофьорите, че трябва да мине, и тя, страх – не страх, минала.

Как се пише ще не ще?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте така: Ще – не ще, кралят трябвало да изпълни обещанието си. Търговците предлагат само чужди стоки и ние, щем – не щем, купуваме.

Кога и какво тире се пише след по и най?

Когато с частиците по и най се образуват сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречия, те се пишат полуслято със следващата дума – с малко тире (дефис), без да се оставят интервали.   Когато орхидеята цъфти, температурата трябва да бъде малко по-висока от обичайната. Години по-късно съдията Богдан Дочев признава, че Марадона действително […]

Какво тире се пише между години и дати – дълго или късо?

При означаване на период се пише дълго тире, а от двете му страни се оставят интервали (шпации). Атанас Христов Далчев (12.06.1904 – 17.01.1978) е сред най-видните български поети и преводачи на миналия век. Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в Първата световна война (1914 – 1918).