Как се пише: горе-долу, горе долу или горе, долу?

Когато се употребява като едно наречие, означаващо ’приблизително ’, ’как да е, някак си’ или ’нито добре, нито зле, средно’, се пише полуслято – горе-долу.   Магазинчето се намира горе-долу по средата на улицата. Успях да настроя горе-долу цветовете на новия монитор.   – Как си? – Горе-долу, бивам.   Полуслято се пишат сложни наречия, […]

Пише ли се запетая пред и то?

Пред и то се пише запетая или тире, когато с това съчетание се въвежда присъединителна конструкция*.   Шофьор се опита да подкупи полицаи, и то с фалшиви пари. Шофьор се опита да подкупи полицаи – и то с фалшиви пари.   Първата грешка е бързото намаляване на вноската, и то когато икономиката ни беше в растеж. Първата […]

Как се пише: страна членка или страна-членка?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – страна членка, мн.ч. страни членки, защото първото може да се членува: страната членка.   НАТО демонстрира, че е готов да защитава всяка страна членка. В 28-те страни членки ще бъдат избрани общо 751 депутати, които ще формират Европейския парламент. Ако към думата членка има пояснения, […]

Как се пише: срам не срам?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Срам – не срам, чак сега чух прекрасната музика, която правите. И така, срам – не срам, признах чувствата си.

Как се пише: страх не страх?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Страх – не страх, трябва да отида на зъболекар. Махнали ѝ шофьорите, че трябва да мине, и тя, страх – не страх, минала.

Как се пише ще не ще?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте така: Ще – не ще, кралят трябвало да изпълни обещанието си. Търговците предлагат само чужди стоки и ние, щем – не щем, купуваме.

Кога се пише запетая пред вместо да?

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при вместо да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с вместо да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при естествено?

Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата от своята гледна точка. Този дял се полага на мен, естествено. Ако пред вметнатата част естествено стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях […]

Пише ли се запетая при въпреки това?

Само по себе си словосъчетанието въпреки това НЕ налага употреба на запетая:   Бяхме уморени, но въпреки това победихме. Кинжалът издрънча на паважа, но проклетникът‎ въпреки това се хвърли към Мат. Понастоящем официалното наименование на града е галисийското А Коруня. Въпреки това испанската форма Ла Коруня е все още по-широко разпространена. Ако обаче по силата на […]

Пише ли се запетая при относно?

Думата относно е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая:   Това е третият ми имейл относно неизплатената фактура. Държавите членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: 2.1. Когато относно е […]