Как се пише: страх не страх?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Страх – не страх, трябва да отида на зъболекар. Махнали ѝ шофьорите, че трябва да мине, и тя, страх – не страх, минала.

Как се пише ще не ще?

Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте така: Ще – не ще, кралят трябвало да изпълни обещанието си. Търговците предлагат само чужди стоки и ние, щем – не щем, купуваме.

Кога се пише запетая пред вместо да?

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при вместо да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с вместо да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при естествено?

Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата от своята гледна точка. Този дял се полага на мен, естествено. Ако пред вметнатата част естествено стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях […]

Пише ли се запетая при въпреки това?

Само по себе си словосъчетанието въпреки това НЕ налага употреба на запетая:   Бяхме уморени, но въпреки това победихме. Кинжалът издрънча на паважа, но проклетникът‎ въпреки това се хвърли към Мат. Понастоящем официалното наименование на града е галисийското А Коруня. Въпреки това испанската форма Ла Коруня е все още по-широко разпространена. Ако обаче по силата на […]

Пише ли се запетая при относно?

Думата относно е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая:   Това е третият ми имейл относно неизплатената фактура. Държавите членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: 2.1. Когато относно е […]

Оставя ли се интервал пред %?

Това не е нормирано изрично. В примери, съдържащи се в посочения източник (във връзка с други правила), не се оставя интервал между число, обозначено с цифри, и %. Според изискванията на ЕС само храните, съдържащи най-малко 95% биологично чисти съставки, могат да бъдат етикетирани като биопродукти. Целта е до 2020 г. да оползотворяваме 70% от […]

Пише ли се запетая при между другото?

Когато се употребява като вметната част*, между другото се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Между другото, това са любимите ти сладки. А ти, между другото, кандидатствал ли си по някоя европрограма, или само мрънкаш, че няма смисъл? Когато между другото представлява същинска част на изречението, поставянето на запетаи зависи от останалите […]

Пише ли се запетая при освен това?

Само по себе си словосъчетанието освен това НЕ налага употреба на запетая:   Стажът в чуждестранна компания е предизвикателен и интересен. Освен това стажантите се запознават с местната култура. Салатата е лека и витаминозна – пробвайте я, защото освен това е и много вкусна. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави […]

Къде се пише запетая при въпреки че?

Въпреки че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при въпреки че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с въпреки че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]