Къде се пише запетая при въпреки че?

Въпреки че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при въпреки че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с въпреки че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при във връзка с?

Само по себе си словосъчетанието във връзка с НЕ налага употреба на запетая:   Във връзка с това обстоятелство е следвало отговорният служител от ТП на НОИ да извърши необходимата проверка. Кметът на Девня Атанас Кузев изпрати до медиите своя отговор във връзка с изявленията на общинския съветник Свилен Шитов. Ако обаче по силата на […]

Пише ли се запетая при т.е. (тоест)?

Конструкциите, които се въвеждат с т.е., се ограждат със запетаи. Те могат да бъдат:   1.1. Изречения – присъединителни конструкции.   Утре излизам в отпуск, т.е. ще разполагам с цялото си време. Интересувам се как се превежда тази дума на английски, т.е. има ли някакъв термин в английския, и към какъв специалист да се обърна. […]

С какъв знак се отделят часовете от минутите – двоеточие, точка или запетая?

И трите препинателни знака могат да се използват при означаването на часовете и минутите с цифри. Как се пише? препоръчва да употребявате двоеточие. Днес в 18:45/18.45/18,45 ч. ще бъде теглен жребият за груповата фаза на Шампионската лига. Математическото състезание е с продължителност 3:30/3.30/3,30 ч.

Кога и какво тире се пише след по и най?

Когато с частиците по и най се образуват сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречия, те се пишат полуслято със следващата дума – с малко тире (дефис), без да се оставят интервали.   Когато орхидеята цъфти, температурата трябва да бъде малко по-висока от обичайната. Години по-късно съдията Богдан Дочев признава, че Марадона действително […]

Пише ли се запетая пред но?

Пред съюза но се пише запетая, тъй като той служи за връзка между: Две еднородни части в простото изречение.   Скоро момичетата пристигнаха пред малката, но хубава сладкарничка. Трябва да действате бързо, но внимателно. Облачен, с мъгли, но без валежи ще бъде последният ден от тази година. Две прости изречения в рамките на сложното изречение. […]

С кавички ли се пишат заглавията?

Заглавията на книги, различни литературни произведения, лекции, театрални, балетни и оперни представления, концерти и под. се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание.   Повече от 15 години Андрей Баташов представяше на сцената моноспектакъла „Секс, наркотици и рокендрол“. Романът „Сестри Палавееви в бурята на историята“ от Алек […]

Пише ли се запетая пред отколкото?

Съюзната дума отколкото служи за връзка между две прости изречения в рамките на сложното, затова пред него се поставя запетая.   ДНК е нещо повече, отколкото си мислите. В краткосрочна перспектива Украйна ще изгуби повече, отколкото може да спечели. Запетая се пише и ако глаголът в изречението с отколкото е пропуснат, понеже се подразбира (същият […]

Пише ли се запетая при благодарение на?

Само по себе си словосъчетанието благодарение на НЕ налага употреба на запетая: Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ. Този проект се осъществи благодарение на усилията на всички участници. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: Когато словосъчетанието благодарение на […]

Пише ли се запетая при за съжаление?

Когато се употребява като вметната част*, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на празненството. В залата, за съжаление, няма необходимия кворум и заседанието ще бъде прекратено. Две пожарни коли пристигнаха на мястото на инцидента, но късно, за […]