Кога се пише запетая пред вместо да?

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при вместо да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с вместо да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при естествено?

Думата естествено спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата […]

Пише ли се запетая при въпреки това?

Само по себе си словосъчетанието въпреки това НЕ налага употреба на запетая:   Бяхме уморени, но въпреки това победихме. Кинжалът издрънча на паважа, но проклетникът‎ въпреки това се хвърли към Мат. Понастоящем официалното наименование на града е галисийското А Коруня. Въпреки това испанската форма Ла Коруня е все още по-широко разпространена. Ако обаче по силата на […]

Пише ли се запетая при относно?

Думата относно е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая:   Това е третият ми имейл относно неизплатената фактура. Държавите членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: 2.1. Когато относно е […]

Оставя ли се интервал пред %?

Това не е нормирано изрично. В примери, съдържащи се в посочения източник (във връзка с други правила), не се оставя интервал между число, обозначено с цифри, и %. Според изискванията на ЕС само храните, съдържащи най-малко 95% биологично чисти съставки, могат да бъдат етикетирани като биопродукти. Целта е до 2020 г. да оползотворяваме 70% от […]

Пише ли се запетая при между другото?

Изразът между другото спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, между другото се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Между другото, това са любимите ти сладки. А ти, между другото, кандидатствал ли […]

Пише ли се запетая при освен това?

Само по себе си словосъчетанието освен това НЕ налага употреба на запетая:   Стажът в чуждестранна компания е предизвикателен и интересен. Освен това стажантите се запознават с местната култура. Салатата е лека и витаминозна – пробвайте я, защото освен това е и много вкусна. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави […]

Къде се пише запетая при въпреки че?

Въпреки че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при въпреки че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с въпреки че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при във връзка с?

Само по себе си словосъчетанието във връзка с НЕ налага употреба на запетая:   Във връзка с това обстоятелство е следвало отговорният служител от ТП на НОИ да извърши необходимата проверка. Кметът на Девня Атанас Кузев изпрати до медиите своя отговор във връзка с изявленията на общинския съветник Свилен Шитов. Ако обаче по силата на […]

Пише ли се запетая при т.е. (тоест)?

Конструкциите, които се въвеждат с т.е., се ограждат със запетаи. Те могат да бъдат:   1.1. Изречения – присъединителни конструкции.   Утре излизам в отпуск, т.е. ще разполагам с цялото си време. Интересувам се как се превежда тази дума на английски, т.е. има ли някакъв термин в английския, и към какъв специалист да се обърна. […]