С какъв знак се отделят часовете от минутите – двоеточие, точка или запетая?

И трите препинателни знака могат да се използват при означаването на часовете и минутите с цифри. Как се пише? препоръчва да употребявате двоеточие. Днес в 18:45/18.45/18,45 ч. ще бъде теглен жребият за груповата фаза на Шампионската лига. Математическото състезание е с продължителност 3:30/3.30/3,30 ч.

Кога и какво тире се пише след по и най?

Когато с частиците по и най се образуват сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречия, те се пишат полуслято със следващата дума – с малко тире (дефис), без да се оставят интервали.   Когато орхидеята цъфти, температурата трябва да бъде малко по-висока от обичайната. Години по-късно съдията Богдан Дочев признава, че Марадона действително […]

Пише ли се запетая пред но?

Пред съюза но се пише запетая, тъй като той служи за връзка между: Две еднородни части в простото изречение.   Скоро момичетата пристигнаха пред малката, но хубава сладкарничка. Трябва да действате бързо, но внимателно. Облачен, с мъгли, но без валежи ще бъде последният ден от тази година. Две прости изречения в рамките на сложното изречение. […]

С кавички ли се пишат заглавията?

Заглавията на книги, различни литературни произведения, лекции, театрални, балетни и оперни представления, концерти и под. се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание.   Повече от 15 години Андрей Баташов представяше на сцената моноспектакъла „Секс, наркотици и рокендрол“. Романът „Сестри Палавееви в бурята на историята“ от Алек […]

Пише ли се запетая пред отколкото?

Съюзната дума отколкото служи за връзка между две прости изречения в рамките на сложното, затова пред него се поставя запетая.   ДНК е нещо повече, отколкото си мислите. В краткосрочна перспектива Украйна ще изгуби повече, отколкото може да спечели. Запетая се пише и ако глаголът в изречението с отколкото е пропуснат, понеже се подразбира (същият […]

Пише ли се запетая при благодарение на?

Само по себе си словосъчетанието благодарение на НЕ налага употреба на запетая: Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ. Този проект се осъществи благодарение на усилията на всички участници. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: Когато словосъчетанието благодарение на […]

Пише ли се запетая при за съжаление?

Изразът за съжаление спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на […]

Пишат ли се кавички при абревиатури?

При т.нар. инициални съкращения, изписани с кирилица и латиница, не се поставят кавички.   служба КОС дирекция СП отдел ЗД верига ресторанти KFC Когато се представят в несъкратен вид, названията, изписани с кирилица, се ограждат в кавички, защото представляват собствени имена – приложения в рамките на словосъчетания. Собствените имена, изписани несъкратено с латиница, не се […]

Пише ли се запетая при изглежда?

Думата изглежда спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването. […]

Какво тире се пише между години и дати – дълго или късо?

При означаване на период от време се пише дълго тире, а от двете му страни се оставят интервали (шпации). Атанас Христов Далчев (12.06.1904 – 17.01.1978) е сред най-видните български поети и преводачи на миналия век. Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в Първата световна война (1914 – 1918).