Пише ли се запетая при изглежда?

Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването. Изглежда, ти си един от малкото хора, които не страдат от бизнес късогледство. Ако пред вметнатата част изглежда стои неударен едносричен съюз, между […]

Какво тире се пише между години и дати – дълго или късо?

При означаване на период от време се пише дълго тире, а от двете му страни се оставят интервали (шпации). Атанас Христов Далчев (12.06.1904 – 17.01.1978) е сред най-видните български поети и преводачи на миналия век. Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в Първата световна война (1914 – 1918).

Пише ли се запетая пред за разлика от?

С израза за разлика от обикновено в изреченията се въвеждат обособени части*, които се отделят от останалите части със запетаи.  Основните случаи, в които се пише запетая при за разлика от, са следните:   1.1. Обособената част, въведена със за разлика от, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на изречението, […]

Как се съкращава вестник?

Съкратено тази дума се изписва в. или в-к (без точка). Сензационната новина се появи на първата страница на в./в-к „Известия“. В интервю за в./в-к „Преса“ премиерът категорично отхвърли възможността за предсрочни избори.

Кога се пише запетая пред докато?

Основните случаи, в които се пише запетая при докато, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с докато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Животът е това, което се случва, докато си […]

Къде се пише запетая при освен че?

Освен че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при освен че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с освен че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Кога се пише запетая при защото?

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Когато сутрин закусвам със мама. отново знам, че си мислиш за мен. Повярвай просто – спасение няма, защото ти си за […]

Кога се пише запетая пред без да?

Без да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при без да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с без да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Кога се пише запетая пред за да?

За да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при за да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със за да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Кога се пише запетая пред където?

Основните случаи, в които се пише запетая при където, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с където, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Там, където други се провалиха, Марио Монти успя. […]