Кога се пише запетая при защото?

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако…