Пише ли се запетая при например?

Тази дума се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи. Например ние не съхраняваме информацията за всички плащания, а само за тези, които вие пожелаете. В латинския език например формата в именителен падеж е lupus. Хората често не подозират колко много калории се съдържат в една чаша вино например. […]

При кои вметнати части не се пише запетая?

Думи и изрази, които се използват само като вметнати части* в изречението, не се отделят със запетаи. Такива са: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, обаче, например, действително, по всяка вероятност, навярно, следователно, като че ли, сякаш, в края на краищата и др.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? […]

Пише ли се запетая при може би?

Изразът може би се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? Новите телефони ще започнат да се продават може би още следващата седмица. Проблемът се дължи на повредена видео карта може би. Ако обаче по силата на други […]

Кога се пише запетая пред който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]

Пише ли се запетая при обаче?

Когато се използва като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да ти повярва обаче! Когато обаче се използва като съюз, свързващ две прости изречения (със […]

Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави […]

Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]

Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Някои хора, като започнат да лъжат, нямат спиране. […]

Пише ли се запетая след здравей, здравейте?

Няма правило, според което след или пред здравей, здравейте трябва да се постави запетая. Обикновено обаче думата след или пред здравей, здравейте е обръщение, а то се отделя от останалата част на изречението със запетаи. Здравей, тате! Скъпи родители, здравейте!

Пише ли се запетая при обръщение?

Обръщението се отделя със запетаи от останалата част на изречението. Ако е в средата на изречението – с две запетаи. Ако е в началото или в края – с една, съответно след или пред обръщението.   Весели празници, приятели, и всичко хубаво през новата година! Петьо, кога се проведе подборният кръг? Залутана в елементарни грижи, […]