Пише ли се запетая при изглежда?

Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска…

Кога се пише запетая при защото?

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако…