Как се пише: нескопосан, нескопосана, нескопосано или нескопосен, нескопосна, нескопосно?

Тези форми са дублетни: нескопосан/нескопосен, нескопосана/нескопосна, нескопосано/нескопосно, нескопосани/нескопосни, нескопосаният/нескопосният, нескопосания/нескопосния. Употребяват се в разговорната реч. Това е най-нескопосаната/най-нескопосната лъжа, която някога съм чувала. По-добре е да правиш едно нещо добре, отколкото много неща – нескопосано/нескопосно.

Как се пише: младоженец, младоженек или младоженик?

Правилно е да се пише младоженец, мн.ч. младоженци. Думите младоженек и младоженик са диалектни. Сдобихме се със снимки на актьора като младоженец. Влюбени двойки и младоженци окупираха с палатки и каравани къмпингите по Южното Черноморие.

Как се пише: патърдия или патардия?

Правилно е да се пише патърдия, мн.ч. патърдии. Думата се използва в разговорната реч. Заета е от турски – patırdı. Тя често вдигала патърдия заради нощните похождения на мъжа си. Големи патърдии ще стават тази вечер при съседите и пак няма да можем да спим.

Как се пише: приучвам (се) или приучавам (се)?

Правилно е да се пише приучвам (се). Думата приучавам (се) е разговорна. Възрастните хора по принцип са скептични, тъй като техният опит ги приучва да не се доверяват на никоя истина абсолютно. Вече си признавам грешките и се приучвам да казвам „извинявай“.

Как се пише: отблъсквам или отблъсвам?

Двете форми са дублетни според първия източник, а във втория е отбелязано, че отблъсвам е разговорна дума. Препоръчваме ви в книжовната реч да употребявате отблъсквам. Видът на този човек ме отблъскваше/отблъсваше. Политическото говорене, което преминава в празнодумие, ме отблъсква/отблъсва от политиката.

Как се пише: партушини или пъртушини?

Двете форми са дублетни. Използват се в разговорната реч. Хайде, вдигай си партушините/пъртушините и се махай оттук! Претършува навсякъде, но намери само две стари кошници, натъпкани с разни партушини/пъртушини. Забележка: В източника, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.

Как се пише: намалявам или намалям?

Правилно е да се пише намалявам, също и намаляваш, намалява, намаляваме, намалявате, намаляват. Думата намалям е разговорна и не бива да се употребява при официално общуване. Парите, които превеждат емигрантите на роднините си у нас, не само не намаляват, а постоянно се увеличават. Нападателят пострада на тренировка, но отокът в коляното намалява и болките отшумяват.

Как се пише: отнейде или от нейде?

Правилно е да се пише слято – отнейде. Думата е разговорна и не се употребява в книжовния език. В тоя момент отнейде се появи течение и вратата хлопна зад гърба му. Свраката пък намерила отнейде пера и парцалчета и застлала уютно цялото гнездо.

Как се пише: дундуркам или дондуркам?

Правилно е да се пише дундуркам. Думата е разговорна. В яслите няма кой да дундурка детето, докато заспи. Вместо да очакваш държавата да те дундурка цял живот, направи сам нещо за себе си.

Как се пише: прикачвам или прикачам?

В книжовната реч се употребява глаголът прикачвам, а прикачам е остаряла дума. За да участваш в конкурса, попълваш регистрационната форма и прикачваш файл с материала, с който кандидатстваш. Вагонът на БДЖ беше директен, без прекачване, просто на гарата в Белград се прикачваше към друг влак.