Как се пише: партушини или пъртушини?

Двете форми са дублетни. Използват се в разговорната реч. Хайде, вдигай си партушините/пъртушините и се махай оттук! Претършува навсякъде, но намери само две стари кошници, натъпкани с разни партушини/пъртушини. Забележка: В източника, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.

Как се пише: намалявам или намалям?

Правилно е да се пише намалявам, също и намаляваш, намалява, намаляваме, намалявате, намаляват. Думата намалям е разговорна и не бива да се употребява при официално общуване. Парите, които превеждат емигрантите на роднините си у нас, не само не намаляват, а постоянно се увеличават. Нападателят пострада на тренировка, но отокът в коляното намалява и болките отшумяват.

Как се пише: отнейде или от нейде?

Правилно е да се пише слято – отнейде. Думата е разговорна и не се употребява в книжовния език. В тоя момент отнейде се появи течение и вратата хлопна зад гърба му. Свраката пък намерила отнейде пера и парцалчета и застлала уютно цялото гнездо.

Как се пише: дундуркам или дондуркам?

Правилно е да се пише дундуркам. Думата е разговорна. В яслите няма кой да дундурка детето, докато заспи. Вместо да очакваш държавата да те дундурка цял живот, направи сам нещо за себе си.

Как се пише: прикачвам или прикачам?

В книжовната реч се употребява глаголът прикачвам, а прикачам е остаряла дума. За да участваш в конкурса, попълваш регистрационната форма и прикачваш файл с материала, с който кандидатстваш. Вагонът на БДЖ беше директен, без прекачване, просто на гарата в Белград се прикачваше към друг влак.

Как се пише: днес или днеска?

В книжовната реч се употребява днес, а днеска е разговорна дума. Днес в офиса имаме две рожденички и ще празнуваме след работа. Според режисьора днес децата не държат куклената постановка да има хепиенд.

Как се пише: вдигам, вдигна или дигам, дигна?

В книжовната реч се употребяват глаголите вдигам, вдигна, а дигам, дигна са разговорни думи. Хвърковатата чета на Бенковски се насочва към средногорските села и ги вдига на въстание. Съседите се оплакали на хазаина, че всяка вечер сме вдигали шум. Дъщеря ми вдигна температура и спа на пресекулки през нощта. Видяла жабата, че подковават вола, и […]

Как се пише: сменям или сменявам?

Съветваме ви в книжовната реч да употребявате сменям. Думата сменявам е разговорна и липсва в посочения по-долу източник. Всеки шофьор трябва да знае, че е много важно маслото на колата да се сменя редовно. Трябва да сменям радиаторите вкъщи и се чудя какви да взема – чугунени или алуминиеви.

Как се пише: изморявам (се) или измарям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът изморявам (се), а измарям (се) е диалектна дума. Когато изкачвам стълби, се изморявам много бързо. Дядо Манол прекъсна хода на мислите си, защото те го изморяваха.

Как се пише: сащисан или същисан?

Правилно е да се пише сащисан, също и сащисана, сащисано, сащисани. Думата има турски произход – şaştı- (основа за мин. св. време на şaş- ’удивявам се, смущавам се’). Употребява се в разговорната реч. Миряна беше сащисана от неочаквания пухкав подарък – котенце, за каквото ни врънкаше отдавна, но ние все отказвахме. Десет хиляди долара се […]