Как се пише: чайове или чаеве?

Правилната форма на съществителното чай за мн.ч. е чайове. Преди 2012 г. формите чайове и чаеве бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Асортиментът от различни чайове се допълва от нетрадиционния начин, по който те се поднасят.
Преди да прибегнете до рекламираните чудодейни чайове за отслабване, замислете се дали по-скоро няма да си навредите.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 659.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 958.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 904.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Граматика, Правопис, Форми за мн.ч.

Етикети: , ,