Как се пише: двама членове или два члена?

В зависимост от конкретното значение на думата член се употребяват различни нейни форми след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова.

 •  Когато думата означава лице (човек), се употребява обикновената форма за мн.ч. членове.
   
  През последната седмица трима членове на правителството бяха критикувани остро от опозицията.
  Знаете ли колко членове имат парламентарно представените партии?

 •  Когато думата НЕ означава лице (човек), се употребява бройната форма члена.
   
  Първоначално законопроектът съдържаше повече от 400 члена.
  Всеки член на редицата 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… представлява сума на предходните два члена.
  В този текст липсват пет запетаи, едно тире и няколко пълни члена.