Как се пише: Далечния(т) изток или Далечния(т) Изток?

 • С главна буква се пише само първата дума – Далечния(т) изток.
   
  Далечният изток е географско понятие, което включва държавите, намиращи се в Североизточна, Източна и Югоизточна Азия.
  Населението в Далечния изток на Русия стремително намалява.

 • Думите изток, запад, север, юг се пишат с малка буква, когато са част от съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име, но не са първа дума в него.
   
  Близкия(т) изток, Средния(т) запад, Дивия(т) запад