Как се пише: дългоочакван, дълго-очакван или дълго очакван?

 • Правилно е да се пише слято – дългоочакван, също и дългоочаквана, дългоочаквано, дългоочаквани.
   
  Скоро ще започне дългоочакваният основен ремонт на няколко основни улици в града.
  Така се радва само човек, на когото му се е случило нещо дългоочаквано.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим