Как се пише: дали или да ли?

Въпросителната частица се пише слято – дали.

Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан.
Госпожо, в писмото си Вие не уточнявате дали фирмата е ЕТ, или ООД.
Дали левът е стабилен всъщност?