Как се пише: даунлоуд или даунлоад?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, но в него са включени думите даунлоудвам и даунлоудване (с. 220).

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 124 има речникова статия за даунлоуд. Думата е заета от английски – download.

Френското правителство стимулира легалния даунлоуд на музика с 25 млн. евро.
Отчетената средна даунлоуд скорост за София е 31.15 Mbps.