Как се пише: десетте или десете?

Правилно е да се пише десетте (десет + определ. член те).

Познай коя е втората от десетте най-посещавани уеб страници в света!
Съседът ми върна десетте лева, които му бях заел.