Как се пише: детство, детсво или дество?

Правилно е да се пише детство. Думата има корен дет- (срв. дете) и наставка -ство, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Това тихо и спокойно място ми напомни за моето детство.
Детството ми мина в един вътрешен двор на „Лайош Кошут“.

Детство мое, реално и вълшебно,
детство мое, така си ми потребно.
(Богомил Гудев)