Как се пише: деветнайсети, деветнадесети или деветнайсти?

Правилно е да се пише деветнайсети (също и деветнайсета, деветнайсето) или деветнадесети (също и деветнадесета, деветнадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на деветнайсети. Формата деветнайсти е неправилна.

Пазарджик се подрежда на деветнайсето/деветнадесето място по цени на квадратен метър жилищна площ в страната.
Храмът е построен в началото на деветнайсети/деветнадесети век.