Как се пише: дезинфекцирам или дезинфектирам?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Когато водата се нагрее до кипене, отделената пара дезинфекцира/дезинфектира поставените върху решетката материали.
Вече са дезинфекцирани/дезинфектирани всички търговски обекти, в които има вероятност за зараза с антракс.