Дигитално помагало в социалната мрежа Threads

До матурата по БЕЛ остават:

 • 26 дни
 • 5 часа
 • 48 минути
 • 41 секунди

Животът няма аУтокорект

Под този надслов започва нашата кампания за грамотност в помощ на дванайсетокласниците. Отиваме при поколението Z в Threads, където всекидневно публикуваме тестови въпроси, правила и примери в стил, близък до попкултурата. Повече за кампанията може да прочетете тук.

Последвайте „Как се пише?“ в Threads!

100 важни правила в българския език

 1. Употреба на главни и малки букви
 2. Слято, полуслято и разделно писане
 3. Двойни съгласни, променливо я, предлози във и със
 4. Употреба на запетая в простото изречение
 5. Употреба на запетая в сложното изречение
 6. Употреба на кавички, тире и двоеточие
 7. Членуване и бройна форма
 8. Местоимения, употреба на й/и, глаголни форми
 9. Официално общуване
 10. Технически правила