Как се пише: диплом или диплома?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Много по-широко се употребява диплома. Думата има гръцки произход – δίπλωμα.

Как да започнете кариера, ако имате диплома/диплом, но нямате опит?
Обучаващите се по тази програма получават диплома/диплом за завършено средно образование.