Как се пише: джувка или джуфка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – джувка/джуфка, мн.ч. джувки/джуфки.

Освежете старата си шапка с панделка, вързана на джувка/джуфка.
Роклята ми за бала е изчистена, без джувки/джуфки, дантели и волани.