Как се пише: догодина или до година?

 • Когато представлява наречие със значение ’следващата година’, се пише слято – догодина.
   
  Цената на винетните стикери ще остане същата догодина.
  Догодина започвам да уча немски като втори език в гимназията.
   
  Сурва, сурва година,
  весела година,
  зелен клас на нива,
  голям грозд на лоза,
  жълт мамул на леса,
  червена ябълка в градина,
  пълна къща със коприна,
  живо-здраво догодина,
  догодина, до амина.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, равнозначно на ’до една година’ или ’в срок от една година’, се пише разделно – до година. Поради опасност от двусмислено тълкуване ви препоръчваме да употребявате съчетанието до една година.
   
  До година Карлово ще има обновен стадион.
  Регистрационните номера на автомобилите ще се свалят за срок от шест месеца до година.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието догодина.