Как се пише: долуподписан, долу-подписан или долу подписан?

 • Правилно е да се пише слято – долуподписан, също и долуподписана, долуподписано, долуподписани.
   
  Долуподписаният декларира, че предоставената информация е непроменена, пълна и актуална.
  Ние, всички долуподписани граждани, искаме да ни обясните защо и по чия идея започна цялото това строителство.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ