Как се пише: долупосочен, долу-посочен или долу посочен?

 • Правилно е да се пише слято – долупосочен, също и долупосочена, долупосочено, долупосочени.
   
  Изпратете попълнения формуляр и останалите документи на долупосочения адрес.
  При регистрацията е необходимо да се запознаете с долупосочените условия за ползване на сайта.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долуподписан, гореозначен, англоговорещ, металорежещ