Как се пише: донесъл или донесал?

Правилно е да се пише донесъл. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия, каквото е донесъл*, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изчезва (донесъл – донесли), се пише ъ. Ако се запазва (избягал – избягали), се пише а.

Донесъл съм ви менюто и списъка на гостите.
Според легендата Марко Поло е донесъл пастата от Китай в Европа.

______________
* Миналото свършено деятелно причастие завършва на и се образува от глагол: донеса – донесъл.