Как се пише: досега или до сега?

Правилно е да се пише слято – досега.

Това е най-грубата съдийска грешка, която съм виждал досега.
Практически всички приходи на Google идват от реклама, както е било винаги досега.

Изключение представлява изразът от тогава до сега, чието изписване е регламентирано изрично.