Как се пише: дотук или до тук?

Правилно е да се пише слято – дотук.

Дойдоха дотук с конете и седнаха под разлистеното старо дърво.
Дотук всичко върви като по вода.

Обичам те дотук,
до този мост, до тази гара,
до този миг и звук,
до розата на светофара.
До ъгъла на тротоара.

(„Обичам те дотук“, Георги Константинов)