Как се пише: довчера или до вчера?

Когато думата означава ’до неотдавна’, се пише слято – довчера.

Довчера тези овошки ги нямаше – кога са ги посадили?

Довчера бе за мен
тя само момиче от съседен клас.
Днес влюбен и смутен
аз чакам след всеки час.
(„До вчера“, Петър Москов)