Как се пише: Древен Рим или древен Рим?

С главна буква се пишат и двете думи – Древен Рим. Това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име – название на антична цивилизация, и се пише с начална главна буква.

Свободните граждани – най-горната социална прослойка в Древния Рим – се делели на патриции и плебеи.
Експозиция с 21 мозайки от Древен Рим е представена в Националния археологическия музей.